Kadrovski up 2017 je diplomantka FM

V okviru Slovenskega kadrovskega kongresa 2017, ki je potekal 10. in 11. aprila 2017 v Portorožu, so podelili tudi priznanje za najboljša znanstvenoraziskovalna dela s področja kadrovskega managementa Kadrovski up. Kadrovski up 2017 je diplomantka Fakultete za management mag. Alenka Brod. Mentor diplomskega dela je bil doc. dr. Klemen Širok.

Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstvenoraziskovalna dela s področja kadrovskega managementa, na katerem lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa – bodisi proučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, in merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije bodisi proučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.

Priznanje Kadrovski up 2017 je prejela diplomantka magistrskega (znanstvenega) študijskega programa Management mag. Alenka Brod za magistrsko nalogo z naslovom Vloga srednjega managementa v procesu organizacijskih sprememb.

Avtorica v magistrski nalogi obravnava aktualno področje organizacijskih sprememb v slovenskem gospodarstvu, ki zaradi narave, obsega in hitrosti spreminjanja zahteva multidisciplinaren pristop (vedenjski, kognitivni, psihodinamični in humanistično-psihološki) k njihovi obravnavi. Vse večja nuja odzivanja organizacij na zahteve zunanjega in notranjega okolja s ciljem doseganja konkurenčnosti v vedno bolj nepredvidljivem okolju postavlja pred management in kadrovsko funkcijo izziv, kako načrtovati in izpeljati potrebne spremembe, da bodo hitro dosegle načrtovane rezultate, hkrati pa ob tem uspešno obvladovale negativne plati spreminjanja, ki se odražajo predvsem skozi vedenja in ravnanja sodelavcev, tako vodij kot zaposlenih.