Javni poziv za idejne projekte Open Innovation in Agrifood 2017

Od danes je odprt javni poziv za idejne projekte na področju agroživilstva Open Innovation in Agrifood 2017, ki ga Univerzitetni inkubator Primorske objavlja v okviru natečaja International Call for Solutions 2017.


Konzorcij Open Innovation in Agrifood Programme v sodelovanju z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, objavlja javni poziv za zbiranje nacionalnih predlogov idejnih projektov v okviru natečaja 2017 International Call for Solutions, ki je namenjen iskanju inovacij s področja agroživilstva.


Poziv je namenjen vsem zainteresiranim posameznikom, študentom in raziskovalcem, podjetnikom, nevladnim organizacijam, zadrugam in podjetjem, ki želijo predstaviti lastno inovativno rešitev na posamezni tematiki poziva. Organizator natečaja želi pridobiti idejne rešitve oziroma predloge za nove izdelke, storitve, poslovne modele ali tehnologije, ki bodo usmerjene v promocijo ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju.


Prijavljene idejne projekte bo ocenila strokovna komisija, ki jo bo določil organizator, skladno s postavljenimi merili: 1. skladnost, 2. vizija, 3. inovativnost, 4. povezanost, 5. izvedljivost in 6. ponovljivost (glej podrobnejšo obrazložitev teh meril).


Cilj javnega poziva je pridobiti idejne rešitve na nacionalni ravni (Republika Slovenija). Te bodo nato v programu usposabljanja in mentorskem programu dodelane za prijavo na »Global Call«, ki bo predvidoma objavljen v oktobru 2017.


Prednostne vsebinske tematike nacionalnega javnega poziva so naslednje:
  1. Trajnostne oskrbovalne verige s hrano.

  2. Zagotavljanje oskrbe s hrano in enakopravnega dostopa do virov.

  3. Deljena vrednost znotraj agroživilskih mrež in povezav.

  4. Inovacije in tehnologija v vinskem sektorju.

  5. Agrikultura v urbanem okolju.


Izmed prejetih prijav bodo izbrani najboljši idejni projekti, ki bodo prejeli praktične nagrade. Idejni projekti bodo prijavljeni na Global Call, katerega glavna nagrada je brezplačna udeležba na Global Innovation Campu. Ta bo potekal kot celotedenski dogodek s tematskimi delavnicami, seminarji in aktivnostmi, ki bodo udeležencem zagotovili naslednje:
  • Ciljno usmerjanje in poznavanje nacionalnega in internacionalnega konteksta na področju inovacij v agroživilskem sektorju s poglobljenim vpogledom v potencialne ciljne trge.

  • Razvoj, nadgradnjo in izostritev poslovnega modela prijavljen idejnih rešitev oziroma projektov s podporo strokovnjakov in drugih deležnikov.

  • Srečanja in sestanke s potencialnimi poslovnimi, razvojnimi, strateškimi in tehnološkimi partnerji.

  • Pripravljenost za predstavitev idejnih rešitev potencialnim investitorjem in vzpostavitev poslovnih razmerij.


Izmed vseh udeleženih skupin na Global Innovation Campu v Torinu bo strokovna komisija izbrala tri idejne rešitve, ki bodo prejele nagrado oziroma možnost sodelovanja s pospeševalnikom ali inkubatorjem za obdobje vsaj treh mesecev pri izbranem partnerju konzorcija Open Innovation in Agrifood Programme.


Rok za oddaje prijav na razpis je 30. september 2017 do 23.59 (prijavnica).