Na UP koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev največjih projektov Obzorja 2020

Na Univerzi na Primorskem poteka koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev pri desetih največjih raziskovalno razvojno-inovacijskih projektih v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Evropska komisija (EK) je v svojem okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) opredelila posebno poglavje »Širjenje odličnosti in poglabljanje vključenosti«, znotraj tega pa poseben inštrument »Teaming«, kot enega najpomembnejših področij. Univerza na Primorskem (UP) je v ostri konkurenci 169 prijav iz 15 držav EU kot vodilni partner konzorcija pridobila enega od desetih odobrenih projektov (InnoRenew CoE). Kot vodja koordinacije teh desetih projektov vzpostavljanja evropskih centrov odličnosti danes gosti prvo srečanje koordinacije.

Inštrument Teaming predvideva ustanovitev centrov odličnosti v petnajstih članicah EU in v programu Obzorje 2020 pridruženih državah. V teh centrih naj bi se povezali kritična masa inštitucij države gostiteljice in ena ali več svetovno priznanih raziskovalno-razvojno-inovacijskih (RRI) institucij (t. i. odlični partner). Pod mentorstvom odličnega partnerja mora nova institucija, center odličnosti, bistveno dvigniti raven raziskav in inovacij v državi gostiteljici že s svojim delovanjem, obenem pa mora postati katalizator pozitivne spremembe področja RRI celotne države.

Na prvi razpis se je prijavilo 169 konzorcijev, na koncu leta 2016 pa je EK odobrila 10 projektov – končna prijava je bil podroben poslovni načrt ustanovitve novega centra odličnosti RRI. Na svečanem podpisu pogodb o financiranju projektov izgradnje centrov v Bruslju, kjer so bili prisotni vsi partnerji vseh zmagovalnih projektov, smo ob aktivni podpori in spodbudi EK sklenili, da oblikujemo tudi koordinacijo med projekti, za vodjo te koordinacije pa imenovali prav UP, točneje vodjo projekta InnoRenew CoE, izr. prof. dr. Andrejo Kutnar. Pričakujemo namreč, da se bomo pri izvedbi projektov srečevali s podobnimi izzivi, tako v odnosu do EK, v samem delovanju konzorcijev naših projektov, še posebej pa v interakcijah s svojimi »državami gostiteljicami«. Zato nam bo forum, na katerem bomo lahko izmenjevali pozitivne izkušnje teh dogajanj in drug drugega obveščali o morebitnih pasteh na poti do cilja, zelo dobrodošel. Druga pomembna funkcija koordinacije bo priprava »Teaming konferenc«, na katerih si bomo medsebojno prikazovali dejansko delo RRI, ki ga opravljamo, iskali področja morebitnega sodelovanja in kovali ideje za nadaljnje delo.
Predstavniki partnerjev zmagovalnih projektov programa Obzorje 2020 v Bruslju. Foto: Evropska komisija.

Predstavniki partnerjev zmagovalnih projektov programa Obzorje 2020 v Bruslju. Foto: Evropska komisija.

 

Vršilka dolžnosti direktorice InnoRenew CoE, izredna profesorica na Univerzi na Primorskem dr. Andreja Kutnar, je ob tem dejala, da od vodenja koordinacije projektov Teaming na evropski ravni pričakuje zelo pozitivne učinke tako za InnoRenew CoE kot za UP: »Izkušnje, ki si jih bomo pridobili pri tem vodenju, so neprecenljive. V slovenskem prostoru še nihče ni imel take priložnosti neposredne komunikacije z Evropsko komisijo, njeno Agencijo za raziskave (Research Executive Agency – REA), predvsem pa ne s konzorciji desetih veleprojektov v skupni vrednosti 135 milijonov evrov – samo delež EK, skupna vrednost je precej višja, ko prištejemo še nacionalna sredstva, ki jih morajo k vsakemu projektu primakniti še države gostiteljice. V okolju tako vrhunskih znanstvenikov in upravljavcev raziskav in inovacij pa vidimo tudi izredno priložnost za tvorjenje novih interdisciplinarnih projektov, s katerimi bomo lahko odgovorili na ključne izzive tako Slovenije, naše širše regije in seveda tudi celotne Evrope.«

Povezane vsebine: