PRI ISKANJU PRAVEGA SLOVARJA V POMOČ PORTAL SLOVARJI.SI

V poplavi novih tujih izrazov moramo Slovenci sami poskrbeti za njihovo slovenjenje, če želimo slovenski jezik še naprej uporabljati tudi na posameznih strokovnih področjih.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) in podjetje Amebis sta se zato v minulih dveh letih v okviru projekta Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov obrnila na strokovnjake, ki lahko k temu največ prispevajo, in jim znotraj odobrenih finančnih sredstev nudila brezplačno podporo pri izdelavi, objavi in promociji njihovih slovarjev. Za vzpostavitev so se odločili, da »uporabnikom na enem mestu ponudimo brezplačni in prostodostopni seznam splošnih in terminoloških slovarjev, avtorjem pa možnost objave še neobjavljenih del,« razloži vodja projekta, izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič.

Pred kratkim je tako na naslovu http://www.slovarji.si začel delovati slovarski portal Slovarji.si, ki vam bo v pomoč pri iskanju pravega slovarja. Gre za organiziran seznam več kot 300 spletnih slovarjev, ki kot enega izmed jezikov vsebujejo tudi slovenščino. Stran ponuja povezave do slovarjev in filtre po nazivu, avtorju, področju in jeziku ter druge osnovne informacije o slovarjih. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z jeziki in so v stiku z jeziki, torej profesorjem, študentom, prevajalcem, učiteljem raziskovalcem itd. Vodja projekta še doda, da se »portal za zdaj osredotoča le na strogo slovarske vire, zato ne vsebuje podatkov o drugih jezikovnih virih in orodjih.«

Slovarji.si je, kot že rečeno, eden od rezultatov projekta Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov, ki ga UP FAMNIT kot vodilni partner skupaj s podjetjem Amebis izvaja v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019 (JR-Promocija SJ-2018–2019), (so)financiralo pa ga je Ministrstvo za kulturo.

»Vabimo vas, da si ogledate in uporabljate naše delo,« ob koncu dodaja vodja projekta izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič.