UIP prihodnji teden prireja podjetniški delavnici in mreženjski dogodek

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« prihodnji teden organizira tematski delavnici s podjetniškim poudarkom ter mreženjski dogodek na temo medijev in komuniciranja z javnostmi.

Tematska delavnica: Predstavitev podjetniških orodij za evalvacijo startup podjetniških idej


V ponedeljek, 11. decembra 2017, od 13. do 15.ure v Študentskem centru Univerze na Primorskem.

Na tematski delavnici bodo poglobljeno obravnavane podjetniške vsebine za študente medijskih študijev Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Študenti bodo spoznavali učinkovita podjetniška orodja za evalvacijo startup podjetniških idej ter druge možnosti za razvoj lastne podjetniške ideje in ustanovitev startup podjetja. Namen dogodka je, da se študentje spoznajo z realnim sektorjem ter izkušnje prenesejo tudi v lastno podjetniško pot, predvsem pa, da pridobijo znanja iz podjetništva, ki služijo kot hitra evalvacija lastnih podjetniški idej.

14.00–14.30: Pomen podjetništva v medijih – izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin, FHŠ Univerza na Primorskem.
Predstavitev podpornega podjetniškega okolja Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP) in Agencije SPIRIT – Dorijan Maršič in mag. Andrej Medved, UIP.

14.30–15.30: Predstavitev aktualnih podjetniških orodij (Canvas, Mikrobiz) – mag. Andrej Medved in Dorijan Maršič, UIP.
Predstavitev podjetniških primerov dobre prakse na startup sceni.

15.30–16.00: Pogovor in vprašanja na temo podjetniške poti, razvoja podjetniške ideje, zagona podjetja in nastopa na domačih in tujih trgih.

Mreženjski dogodek: Mediji in komuniciranje z javnostmi


V sredo, 13. decembra 2017, od 08. do 14. ure v Študentskem centru Univerze na Primorskem.

Mreženjski dogodek o medijih in komuniciranju z javnostmi je namenjen študentom in alumnom Univerze na Primorskem. V okviru programa bodo udeleženci seznanjeni s posebnostmi izdajanja glasil, kot so dnevnik Primorske novice, komuniciranja z javnostmi na primeru večjega gospodarskega subjekta, kot je Luka Koper, ter promocije in oglaševanje preko radijskega medija Radio Capris. Udeležencem se bodo lahko pogovorili z vodstvi družb in izmenjali mnenja o medijskem področju.

Na voljo je le 20 prostih mest, zato je potrebna predhodna prijava najkasneje do ponedeljka, 11. decembra, po e-pošti: info@uip.si.

9.00–9.15: Zbor udeležencev v Študentskem centru Univerze na Primorskem.

9.15–10.30: Srečanje z vodstvom podjetja Primorske Novice:

  • kratka predstavitev podjetja,

  • predstavitev medijskega prostora, funkcije medijev in priložnosti za mlade,

  • odgovori na vprašanja.


11.00–12.30: Srečanje z vodstvom družbe Luka Koper – Sektor za odnose z javnostmi:

  • kratka predstavitev družbe,

  • predstavitev delovanja sektorja s poudarkom na medijskem komuniciranju,

  • odgovori na vprašanja.


13.00–14.00: Mreženje med udeleženci dogodka in izmenjava mnenj z okrepčilom.

14.00–15.00: Srečanje z vodstvom družbe Radio Capris:

  • kratka predstavitev družbe,

  • predstavitev delovanja radijskega medija in posebnosti delovanja,

  • odgovori na vprašanja.


Tematska delavnica: Pomen organizacijskega managementa v podjetništvu iz prakse


V sredo, 13. decembra 2017, od 13. do 15. ure na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

Na delavnici, namenjeni študentom Fakultete za management Univerze na Primorskem, bodo poglobljeno obravnavane podjetniške vsebine na temo spoznavanja primerov dobre prakse organizacijskega managementa v podjetjih ter drugih možnosti pri razvoju lastne podjetniške ideje in ustanovitvi startup podjetja. Namen dogodka je, da se študentje spoznajo z realnim sektorjem in izkušnje prenesejo tudi v lastno podjetniško pot, predvsem pa, da pridobijo znanja iz podjetništva, ki služijo pri zastavljanju podjetniških skupin in kasneje lastnih startup podjetij.