Zmoremo gospodarstvo res obarvati zeleno?

Fakulteta za management UP vabi na dogodek Zmoremo gospodarstvo res obarvati zeleno, ki bo potekal 16. januarja 2018 ob 13. uri v predavalnici B7 na Fakulteti za management v Kopru. Študenti in njihovi mentorji bodo predstavili rezultate projekta o trženju električne energije generaciji Y, dogodek pa bodo s krajšimi predavanji obogatili še gostje iz vlade, gospodarstva in UP.

Fakulteta za management vseskozi spodbuja vključevanje študentov v prakso in številnih strokovnjakov v študijski proces. Eden od načinov sodelovanja študentov, fakultete in gospodarstva so tudi projekti v okviru programa Po kreativni poti do znanja (PKP). V preteklem študijskem letu so na fakulteti izvedli pet takih projektov, med njimi je bil tudi projekt Y zelena energija.

Študenti Fakultete za management in Fakultete za turistične študije - Turistice Univerze na Primorskem so na pobudo podjetja Linea Directa in v sodelovanju s Središčem Rotunda iz Kopra raziskovali, kako generacija Y gleda na električno energijo in kaj generaciji Y pomeni zelena, obnovljiva in trajnostna energija.

Pri tem sta jih usmerjali delovni mentorici Katarina Šuštaršič iz podjetja Linea Directa in Urška Križman Vižintin iz Središča Rotunda. V sodelovanju s pedagoškima mentorjema doc. dr. Armandom Faganelom in pred. dr. Bojanom Mevljo so izdelali načrt prodaje električne energije za generacijo Y in pripravili predstavitev načrta pred naročnikom.

Študenti in njihovi mentorji bodo na dogodku predstavili rezultate projekta in njihov doprinos k družbeni koristnosti.

Poleg tega bodo dogodek s krajšimi predavanji obogatili trije ugledni gostje z različnih področij.

Tadej Slapnik, državni sekretar RS v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo, bo predstavil dolgoročno strateško usmeritev za zeleno gospodarstvo v Sloveniji kot priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Robert Rakar, direktor Primorske gospodarske zbornice, bo govoril o izzivih in priložnostih zelenega gospodarstva v obalno-kraški regiji.

Dr. Roberto Biloslavo, visokošolski učitelj in pobudnik magistrskega programa Management trajnostnega razvoja na Fakulteti za management, bo predstavil, kako je na FM zasnovano izobraževanje za vse, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva.

Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS prvič razpisal 12. avgusta 2016. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno spodbujanju povezovanja in sodelovanja visokošolskih študentov in učiteljev z gospodarskim in negospodarskim okoljem.