Prof. dr. Dragan Marušič: Video komentarji - COVID-19

Vabimo vas k ogledu video prispevkov prof. dr. Dragana Marušiča, ki s pomočjo matematike razloži in lahko predvidi uspešnost omejevanja širjenja koronavirusa Covid-19. Posnetki so nastali: prvi - 12. marca, drugi - 20. marca, tretji - 3. aprila, četrti - 9. aprila, peti - 17. aprila, šesti - 22. aprila 2020, sedmi - 9. maja 2020 in osmi 29. oktobra 2020. 

Prof. dr. Dragan Marušič o virusu COVID-19 in eksponentni rasti - 12. 3. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič o predikciji razširjanja COVID-19. Smo na točki preloma? - 20. 3. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič: Slovenija, številke so tokrat vzpodbudne - 3. 4. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič: Krivulja epidemije se je končno obrnila navzdol - 9. 4. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič: Zadržkov za postopno sproščanje ukrepov ni več ... Smo na preizkušnji - a lahko tudi sami kaj premislimo in naredimo? - 17. 4. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič: Za potrditev samobitnosti gre - 22. 4. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič: Naj nam dosedanje izkušnje služijo, da najdemo pot domov - 9. 5. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič o trajanju drugega vala: »Kolikor časa gor, toliko tudi dol.« - 29. 10. 2020

Prof. dr. Dragan Marušič o postopnem zmanjšanju razmerja med hospitaliziranimi in aktivnimi primeri: »Nekaj se torej v Sloveniji že dela prav.«

Pritisk na zdravstveni sistem lahko (sami) napovemo že teden vnaprej - 13. 11. 2020

Notranja moč moč preživetja tako posameznika kot skupnosti - 19. 11. 2020