Članice Univerze na Primorskem bodo v letu 2020 izvajale 10 novih projektov Po kreativni poti do znanja

Univerza na Primorskem je tudi v letošnjem študijskem letu kandidirala na javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do znanja (PKP) in bila pri tem zelo uspešna. V letu 2020 bo 5 članic UP izvajalo 10 projektov, v katerih bo vključenih kar 68 študentov in 15 partnerjev iz gospodarstva in iz drugih institucij. Skupna vrednost vseh projektov znaša 175.796,00 evrov.

Namen PKP projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja univerze z okoljem, tako gospodarstvom kot negospodarstvom, pri čemer je najbolj pomembno sodelovanje študentov, ki bodo z vključitvijo in aktivnostmi v projektih pridobili konkretne in praktične izkušnje že med samim izobraževanjem.

Odobreni projekti Univerze na Primorskem:

Članica

Akronim

Naslov projekta

UP FHŠ

TRIKLINIJ

Rimska kulinarika kot novi turistični produkt

UP FAMNIT

FOUSIJA

Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost Sistemov zapiranJA vrat

UP FAMNIT

PIF

Pomoč in informiranje o fibromialgiji

UP FAMNIT

ZDreVKo

Z drevesi v Kopru

UP FTŠ- TURISTICA

IMPACTOUR

Impaktizacija kot trajnostni način inoviranja turističnih proizvodov

UP FTŠ- TURISTICA

BeProm

Idejni koncept za turistično popestritev bernardinske promenade med Portorožem in Piranom

UP FVZ

SMILJ

Okarakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje

UP FVZ

ZdravDIH

Integralno dihanje za spodbujanje vzorcev zdravega življenjskega sloga

UP FVZ

HIPDY

Razvoj in validacija mobilnega merilnega sistema za mišično zmogljivost kolka

UP PEF

PRINO

Pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja se je izvajal že v letih 2014 in 2015. V finančni perspektivi 2014 – 2020 pa program poteka pod imenom »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.