MESTA KOT SREDIŠČA TURISTIČNIH MOBILNOSTI: ZMANJŠEVANJE DRUŽBENE IZKLJUČENOSTI S POMOČJO »PAMETNEGA« VKLJUČEVANJA PREBIVALCEV

Raziskovalni projekt SMARTDEST, financiran s strani uglednega znanstvenega programa HORIZON 2020, poteka med januarjem 2020 in decembrom 2022. Vanj je vključenih 12 akademskih partnerjev iz 7 držav Evropske Unije, med njimi je tudi Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem.

Cilj SMARTDEST projekta je ustvarjanje novega znanja na področju vplivov turistične mobilnosti na urbano vključenost in povezanost prebivalcev ter raziskovanje, oblikovanje in testiranje inovativnih rešitev za zmanjševanje družbene izključenosti. Pri iskanje rešitev se bo projekt v prvi vrsti osredotočal na sodelovanje, soustvarjanje in vključevanje lokalnega prebivalstva v turistične procese.

V osmih evropskih mestih SMARTDEST partnerji že poglobljeno preučujejo procese, vzroke in učinke, ki se navezujejo na vse večjo mobilnost in prodiranje turistov v vsakdanje življenje lokalnega prebivalstva, kar lahko vodi v družbeno izključevanje posameznih mestnih skupnosti. 

Projekt vključuje štiri obsežne raziskovalne pakete:

  • analiza vplivov turističnih mobilnosti, začasnega bivanja in pametnih sistemov;
  • preučitev mehanizmov družbene izključenosti in praks za njihovo obvladovanje;
  • razvoj mestnih laboratorijev, t.i. »CityLabs«, oz. forumov za sodelovalno oblikovanje rešitev;
  • prenos v projektu pridobljenih vpogledov in znanj na lokalne skupnosti, politična telesa.

Foto: pixabay.com