REAGIRAJ! NISI SAMA, NISI SAM

V študijskem letu 2019/2020 se je na pobudo študentk/ov različnih študijskih smeri Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in Marka Gavriloskega, asist. začelo z izvajanjem projekta »Reagiraj! Nisi sama, nisi sam«, ki obravnava različne oblike nasilja nad otroki in o njih ozavešča študente, pedagoške delavke/ce ter širšo javnost.

Ekipa študentk_ov, ki jo sestavljajo Sara Al-Daghistani, Špela Benčina, Nina Kržič, Lucija Selinšek, Andreja Krapež, Edina Mujkanović, Ana Varadin, Laura Lovšin, Sara Jelenič Đorđe Klisura, pod mentorstvom doc. dr. Mateje Marovič in Marka Gavriloskega, asist. od oktobra 2019 v okviru projekta organizira aktivnosti, kot so delavnice, predavanja in ostale dogodke, s katerimi želijo informirati o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in vzpostaviti sodelovanje z zunanjimi institucijami, organizacijami, društvi itd. Posebej so vabljeni (bodoče_i) pedagoške/i delavke/ci, saj je tudi njihova odgovornost, da se seznanijo z dejstvi o nasilju, njihovimi pojavnimi oblikami ter gradijo svoje znanje na področju primarne preventive.

Projekt se izvaja v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (program Projektno delo z negospodarskim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020). Finančno ga je podprl tudi Študentski svet Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, saj se študentje zavedajo, da je pomembno prepoznati nasilje in ustrezno reagirati ter razvijati zdrave in varne medosebne odnose.

Na dosedanjih gostujočih predavanjih so strokovnjaki iz prakse - svetovalni delavci, socialni pedagogi, psihologi, psihoterapevti idr. izpostavili dejstvo, da si vsak otrok in mladostnik zasluži živeti v svetu, kjer se počuti varno, močno in svobodno, vendar je marsikdo vsakodnevno izpostavljen različnim oblikam nasilja, posledice le tega pa so vidne na njihovem telesnem in duševnem zdravju.

Z delom je ekipa nadaljevala tudi v času epidemije novega koronavirusa, čeprav zaradi zaprtja vrtcev in šol niso uresničili vseh zastavljenih projektnih ciljev: »Na začetku karantene, ko smo ugotovili, da bomo doma precej več časa, kot smo sprva pričakovali, so se nam vsem porajala različna vprašanja in dvomi. Kaj bo sedaj z izvedbo projekta? Kako bomo uresničili svoj primarni cilj in z vsebinami nagovarjali (bodoče) pedagoške delavce, kako bomo otrokom v šolah predstavili “paketke prve pomoči”? Zdelo se je, da bo naš prvotni načrt, ki smo ga oblikovali in izpopolnjevali skoraj dve študijski leti, padel v vodo … Pa nam je z dobršno mero optimizma in bodrenja eden drugega vseeno uspelo začrtati alternativno pot. Vsebine, ki jih delimo na socialnih omrežjih, se sedaj ne navezujejo več zgolj na ožjo ciljno skupino pedagoških delavcev, pač pa z njimi naslavljamo širšo javnost. Ker se zavedamo, da vsako domače okolje v času izolacije še zdaleč ni bilo varno zatočišče, se nam je npr. delitev informacije, na koga se obrniti v primeru družinskega nasilja, zdela še posebej pomembna. Glede na novo situacijo smo se odločile/i, da z omenjenimi vsebinami oblikujemo interaktivno spletno stran. Upamo, da bo slednja v pomoč pri iskanju informacij čim širšemu spektru ljudi,« so zapisale/i študentke/i.

 

V juniju sledita še dve spletni predavanji strokovnjakov iz prakse. Že 16. junija ob 18. uri, bo Damjan Habe, socialni pedagog v Mladinskem domu Jarše, predstavil protokole in primere reagiranja vzgojiteljev na nasilje, saj le-to predstavlja večplasten in kompleksen problem. Predavanje bo potekalo na daljavo (preko aplikacije Zoom), potrebna pa je predhodna e-prijava.

Kot zadnjo v sklopu gostujočih predavanj bodo študentke/i gostili dr. Danijelo Mrhar Prelić.