TEORETIČNO RAČUNALNIŠTVO ZA REŠEVANJE PRAKTIČNIH PROBLEMOV

Na UP FAMNIT gostili mednarodni konferenci MATCOS-19 in StuCoSReC 2019

Pred dnevi sta na UP FAMNIT istočasno potekali kar dve konferenci: četrtkovo jutro so začeli s StuCoSReC 2019 (Raziskovalna študentska konferenca računalništva) in nadaljevali z MATCOS-19 (Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo).

Dvodnevno konferenco MATCOS, ki se zvrsti vsaka tri leta, so organizirali UP IAM, UP FAMNIT in InnoRenew CoE, cilja tokratne izvedbe pa sta bila dva. Prvič, predstaviti ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so bile neposredno uporabljene v aplikacijah v resničnem svetu. In drugič, zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Na ta način so se dotaknili različnih tem: od algoritmov, zgradbe podatkov, računalniške kompleksnosti, optimizacije, umetne inteligence, strojnega učenja do teorije grafov in računalniške geometrije.

Poleg običajnih rednih so letos uvedli tudi kratke predstavitve. »To se je izkazalo za odlično idejo, saj smo na ta način omogočili udeležbo večjega števila sodelujočih na konferenci in izmenjavo idej med njimi,« je povedal predsednik organizacijskega odbora, doc. dr. Rok Požar. Na programu se je tako zvrstilo 21 rednih in 16 kratkih prispevkov, kar kaže na bistveno povečanje glede na prejšnje izvedbe. Poleg tega so predstavitve potekale v dveh vzporednih sekcijah. »Udeleženci so tako imeli več časa za razpravo. Letos jih je bilo več kot 50, prišli pa so iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Romunije in z Madžarske,« je še dodal doc. dr. Rok Požar.

 

Udeleženci dvodnevne konference MATCOS

Udeleženci dvodnevne konference MATCOS

Le nekaj ur pred začetkom konference MATCOS-19 pa so prostore UP FAMNIT napolnili študenti, večina z Univerze v Mariboru in madžarske Univerze v Szegedu, ki so se zbrali na konferenci StuCoSReC 2019 (Student Computer Science Research Conference). Slednjo vsako leto v okviru multikonference Informacijska družba organizirajo Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Maribori in Inštitut Jožef Štefan ob podpori Društva ACM Slovenija (slovenska podružnica AMC – Association for Computing Machinery).

Namen raziskovalne študentske konference računalništva je vzpodbuditi tako doktorske kot tudi že magistrske študente računalništva k aktivnemu raziskovalnemu delu. Doc. dr. Matjaž Krnc je v imenu organizatorjev dejal: »K tej viziji odločno stremimo ustrezne fakultete vseh treh javnih univerz, zato že šesto leto zapored izmenoma organiziramo omenjeno študentsko raziskovalno konferenco. S pomočjo dogodka želimo študentom ponuditi priložnost, da njihove raziskave strokovno ovrednotijo mednarodni recenzenti. Tako pridobijo nepogrešljiv odziv na svoje projekte, ki jih potem vključujejo v zaključne naloge.« Glavni cilj konference je namreč ustvariti prostor, kjer lahko študenti predstavijo svoje raziskovalno delo, in jih tako spodbuditi k nadaljnjemu zgodnjemu raziskovanju.

V objavo konferenčnega zbornika je bilo sprejetih 22 prispevkov, od tega 4 slovenski. Imeli so kar šest sekcij predstavitev. Tudi te številke presegajo prejšnje izvedbe, čemur  je najverjetneje botrovala močno izražena mednarodna komponenta. Raziskovalna študentska konferenca računalništva je namreč odprta tudi za tuje študente in letos je bila približno polovica udeležencev in posledično tudi objav iz tujine.

Teme prispevkov so bile različne: od klasičnih tem iz teoretičnega računalništva (optimizacijski problemi, avtomati, pokritja) in umetne inteligence do drugih inovativnih in tudi aplikativnih projektov (igralne strategije, besednovrstno označevanje, orodja za trgovanje na borzi, analiza obnašanja netopirjev, napovedovanje nogometnega zmagovalca ipd.).

 

Poleg naštetega je namen konference tudi vzpostaviti okolje, v katerem se študenti iz različnih institucij srečujejo, spoznavajo, si izmenjujejo ideje in sklepajo nova raziskovalna sodelovanja. Nenazadnje pa je za mlade izjemno koristno tudi druženje z  bolj izkušenimi raziskovalci, od katerih se lahko veliko naučijo in dobijo dragocene nasvete. Glede na izredno dobre odzive vseh sodelujočih je bil namen dosežen, drugo leto bo srečanje potekalo v Mariboru.

 

 

 

Udeleženci konference StuCoSReC

Udeleženci konference StuCoSReC