UP PEF: POSVET V OKVIRU PROJEKTA INOVUP

V četrtek, 7.februarja, je na Fakulteti za turistične študije-Turistici v organizaciji Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem potekal posvet v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP).

Na posvetu so bile predstavljene načrtovane aktivnosti, s katerimi bodo partnerji v projektu (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije) prispevali k povečanju deleža visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pri svojem delu uporabljajo prožne in inovativne oblike učenja. Prav tako je bil na posvetu definiran pojem »Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja«.

 

Sicer pa projekt INOVUP sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja. V okviru Strateškega okvirja – izobraževanje in usposabljanje 2020 so namreč določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020 - in sicer uresničevanja načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.