V Piranu je leta 2007 prvič potekala Poletna šola muzeologije, kjer so moči združili Muzej novejše zgodovine Celje in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Oddelek za arheologijo in dediščino ter Inštitut za arheologijo in dediščino sta s svojo stavbo v Piranu in fakulteto v Kopru, postala nov dom poletne šole, ki domačim in tujim študentom ter številnim kolegom iz muzejev in dediščinskih inštitucij posredujeta nova znanja s področja muzeologije in kulturne dediščine. V nadaljevanju se jim je pridružil kot nepogrešljiv motor tudi Forum slovanskih kultur, njihovi zvesti partnerji pa so še Evropska muzejska akademija, Pokrajinski muzej Koper in Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana. Omenjene institucije z vsebinami nagovarjajo študente domačih in tujih univerz ter zaposlene v javnih zavodih po Sloveniji in širše, poseben poudarek pa dajejo območju JV Evrope. Šola se navezuje tudi na smernice ICOM. In prav s pomočjoICOM Slovenija so, kot sami pravijo, na poletni šoli gostili številne ugledne strokovnjake iz tujine.

V okviru Mednarodne poletne šole muzeologije, ki je postala tradicionalna in jo izvajajo že 12. leto, ponujajo modularno zasnovan program za izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin, ki delujejo na področju kulturne dediščine. V programih povezujejo predavanja strokovnjakov iz izobraževalne sfere in prakse. Poleg samih predavanj pa vsebuje program tudi razprav, pogovor, predstavitve dobrih praks, delavnice, predvsem pa na Poletni šoli muzeologije omogočajo dovolj aktivnega ustvarjalnega dela s sprotnim preverjanjem na terenu in v praksi. Šola namenja svoje vsebine študentom, mladim strokovnjakom, ki že delujejo na področju dediščine in drugim strokovnjakom s področja dediščine, ki želijo svoja znanja pridobljena v okviru študijskih programov poglobiti, nadgraditi ter preveriti v praksi. Znanja jim posredujejo priznani domači in tuji strokovnjaki, predavatelji in profesorji z univerz in inštitutov, muzejev, strokovnjaki s praktičnimi znanji in izkušnjami.

Program poletne šole je vsebinsko tesno povezan s predmeti študijskih programov Kulturna dediščina, Arheologija, Zgodovina, Arheološka dediščina Sredozemlja, Dediščinski turizem na 1. in 2. stopnji univerzitetnega študija Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in z vsebinami strokovnih izpitov za kustose in konservatorje, predpisanimi s strani Ministrstva za kulturo RS.

Snovalci poletne šole v svoji strategiji sledijo razvoju in izvajanju izobraževalnih programov, programov usposabljanj, razvoju oblik vseživljenjskega učenja, vsebinskemu dopolnjevanju s sorodnimi področji, povezovanju z univerzami, umeščenosti v mednarodno mrežo sorodnih institucij in spodbujanju mednarodnih odnosov ter projektnih partnerstev. Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije je članica UNESCO Unitwin mreže za podvodno arheologijo in članica UNESCO katedre za muzeologijo in svetovno dediščino, ki ima svoj sedež na Masarykovi Univerzi v Brnu, prav tako pa sodeluje v okviru mreže univerz Parka Škocjanske jame in sredozemske univerze EMUNI.