V okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) je med 10. in 12. junijem 2018 potekala ekskurzija v Mednarodnem centru Lorisa Malaguzzija v italijanskem Reggiu Emili, ki ga je organizirala Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta.

Enainštirideset udeležencev iz dvanajstih konzorcijskih partnerjev je sodelovalo na interaktivnih predavanjih in delavnicah, ki so jih vodili priznani strokovnjaki. Posebna pozornost je bila namenjena timskemu načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na umetniških izkušnjah otrok, organizaciji učnega okolja in dokumentiranju pedagoških procesov. Udeleženci izobraževanja so se preizkusili v raziskovanju pojavov svetlobe in sence ter dokumentiranju procesa nastajanja umetniške fotografije. Udeleženci so si ogledali tudi razstavo Un pensiero in testa, ki je ponudila celovit uvid v procese otroškega (umetniškega) ustvarjanja na primeru razvijanja koncepta vizualne metafore. Izobraževalni del ekskurzije je bil obogaten z ogledom kulturnih znamenitosti Mantove, Modene in Parme.

Uspešna izvedba ekskurzije in dobro izbrane vsebine izobraževanja so pomembna spodbuda vzgojiteljem in učiteljem za skupno delo pri nadaljnjem razvijanju modela kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah.