Sredi januarja je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekalo prvo medrazredno tekmovanje študentov iz različnih letnikov. V devetih športnih in zabavnih igrah je tekmovalo osem razredov.

Študentski svet UP PEF, ki je organiziral tekmovanje, je pripravil igre z naslovi: pod vodo, tek po stopnicah, balon na človeški mizi, labirint, met na koš, zadeni flaško, mesto letakov, žretje bobi palčk in sestavi špagetni stolp. Vse so temeljile na ekipnem sodelovanju.

Tekmovanje je bilo organizirano z namenom, da se študentje različnih letnikov pred zahtevnim izpitnim obdobjem spoznajo in družijo med seboj. Hkrati pa je bila to priprava za večjo, mednarodno PEF olimpijado, ki bo konec aprila potekala v organizaciji UP PEF, na njej pa bodo tekmovale še Ljubljanska in Mariborska fakulteta ter nekaj fakultet iz držav bivše skupne države.

Januarsko tekmovanje se je sklenilo s skupnim kvizom o poznavanju UP PEF in Univerze na Primorskem. Bodoči pedagogi so navdušili z poznavanjem UP PEF, nekoliko manj pa so seznanjeni z delom UP. Ne glede na rezultate kviza pa so ponosne zmagovalke postale predstavnice tretjega letnika vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja, skupina z imenom Babe žabe, ki so imele med drugim tudi najbolj številčno in glasno podporo s strani navijačev. Drugo mesto so zasedli fantje tretjega letnika univ. štud. prog. Razredni pouk v skupini Janeževec 3PM. Tretji pa so bili R(I)P-ovci, mešana skupina prvega letnika univ. štud. prog. Razredni pouk.

Lovrenc Habe, študent UP PEF