GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v sodelovanju z UIP Univerzitetnim inkubatorjem Primorske ponovno organizira tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod imenom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2019«. Natečaj je namenjen študentom naše Univerze na Primorskem.

Tako kot do sedaj morajo izdelki tudi v letošnjem letu zajeti eko-inovacijo v vsaj eni dimenziji razvoja kot npr. surovine – ekološka pridelava, nizek ogljični odtis in/ali embalaža – povratna, primerna za recikliranje in/ali proizvodni proces – varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode in/ali distribucija/logistika – nove storitve, kratke oskrbovalne verige idr.. V okviru natečaja želimo mlade spodbuditi k timskemu delu, organizaciji, razvoju novih izdelkov ter posledično prepoznati tiste inovativne živilske izdelke v slovenskem prostoru, ki jih je smiselno strokovno podpreti, nagraditi, promovirati v širši javnosti, omogočiti njihov nadaljnji razvoj, ne nazadnje pa pomagati mladim pri vzpostavitvi novega podjetja, zagonu proizvodnje ali povezovanju s potencialnimi investitorji.

Podrobnosti natečaja bodo v kratkem objavljene na naši spletni strani www.uip.si ter na spletni strani GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP).

V ta namen bomo v četrtek 6.12.2018 ob 14.00 h v UIP na Čevljarski 27 v Kopru organizirani informativni dan za vse potencialne prijavitelje študente.

Zmagovalna ekipa študentov bo Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju ECOTROPHELIA EUROPE 2019, ki bo potekalo 6.-7. oktobra 2019 v času sejma Anuga (Köln, Nemčija).