V včerajšnjem prispevku »Dobra priprava, uspešen razgovor« v Delu o najboljših strategijah za uspešen nastop kandidatov na razgovoru za delovno mesto se je novinarka Pija Kapitanovič dotaknila tudi značilnosti predstavnikov milenijske generacije.

Ana Arzenšek
Doc. dr. Ana Arzenšek. Foto: UP FM.

Svoje mnenje o tem je podala psihologinja dr. Ana Arzenšek, docentka na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, ki pri nekaterih milenijcih opaža previsoka pričakovanja glede višine plačila ali začetnega položaja oziroma nalog, pa tudi potrebo po fleksibilnem delovnem času in zadostnim prostim časom.

Nekatere značilnosti današnjih mladih pri vstopanju na trg dela ponazori z opažanji v predavalnici. Med študenti zaznava težnjo, da »jih vedno nekdo zabava in animira, takoj ko predavanja postanejo bolj teoretska, dolgočasna, se izklopijo«. Poleg tega težko prenesejo kritiko in sprejemajo krivdo.

Po njenih besedah pa tega ne moremo kar posplošiti na vse, saj nekateri predstavniki generacije kažejo tudi za sedanji čas morda ustreznejše vedenjske vzorce. Omenja tudi, da se milenijci bolj spopadajo z anksioznostjo, depresijo in narcisoidnostjo, med vzroki pa vidi med drugim helikopterske starše … Več v prispevku Dobra priprava, uspešen razgovor.