Univerza na Primorskem je 20. novembra 2017 z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova ustanovila prvo evropsko podružnico te elitne ruske univerze. Kot je rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič poudaril na Slavnostni akademiji ob podpisu akta o ustanovitvi podružnice, je k uspešnosti te zgodbe prispevalo sodelovanje vseh, ki so vanjo verjeli. Posebno zahvalo je namenil ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu, ki mu je dne 19. decembra 2017 izročil zahvalno plaketo za podporo pri vzpostavljanju Podružnice Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru ter prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič izroča zahvalno plaketo ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu.
Rektor prof. dr. Dragan Marušič izroča zahvalno plaketo ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu. Foto: MZZ.

Pomen vzpostavitve Podružnice Lomonosov Koper je prepoznal tudi župan Mestne občine Koper, Boris Popovič, ki je poudaril, da skupno izobraževalno-raziskovalno središče »obeta razvoj skupnega raziskovanja in izobraževanja z namenom boljšega gospodarskega sodelovanja, Koper pa postavlja na zemljevid evropskih izobraževalnih in gospodarskih središč«. Rektor je županu izročil zahvalno plaketo danes, 21. decembra 2017.

Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič izroča plaketo županu MOK Borisu Popoviču
Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič izroča plaketo županu MOK Borisu Popoviču. Foto: Alen Ježovnik/UP.

V prihodnjih prazničnih dneh bo rektor zahvalno plaketo izročil tudi gospodu Anteju Levaju, ki je v vlogi koordinatorja med slovensko in rusko univerzo pomembno prispeval k realizaciji zastavljenega cilja – ustanovitvi prve evropske Podružnice Državne univerze M. V. Lomonosova v Sloveniji.

Zbrane novice o sodelovanju Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova si lahko preberete tukaj.