14. Slovesna akademija Univerze na Primorskem

Na včerajšnji 14. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v protokolarni dvorani Sv. Frančiška Asiškega, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 13 priznanj in nagrad profesorjem in študentom: naziv zaslužni profesor, zlato plaketo, častni listini, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja »Srečko Kosovel« in »Univerze na Primorskem« za študente. Najvišji naziv je prejel dolgoletni prvi mož Banke Koper, Vojko Čok, strokovnjak za ekonomijo in finance, ki je postal častni senator Univerze na Primorskem.

Štirinajste osrednje slovesnosti Univerze na Primorskem so se udeležili ugledni gostje, med njimi državni sekretar pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh, direktor direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Banja Luki, prof. dr. Milan Mataruga, veleposlanik Indije, njegova ekscelenca Sarvajit Chakravarti, generalna konzulka Italije Iva Palmieri, predstavnik Ruske federacije Kirill Bobrov, škof monsinjor dr. Jurij Bizjak, poslanec Državnega zbora Roberto Batelli, podžupan Mestne občine Koper, Peter Bolčič, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, prof. dr. József Györkös, prorektorji slovenskih in tujih univerz, častni doktorji in častni senatorji Univerze na Primorskem, dekani in direktorji članic ter pridružene članice Univerze na Primorskem, senatorji, člani Upravnega odbora in Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, študenti in zaposleni na Univerzi na Primorskem, predstavniki medijev in drugi.

Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril gostitelj dogodka, rektor prof. dr. Dragan Marušič, ki je v svojem nagovoru izpostavil, da je bilo štirinajsto leto obstoja Univerze na Primorskem kot predadolescentno obdobje primerno viharno in v vseh ozirih dokončno katarzično. Dejal je: »Od danes dalje pa se gibljemo po znanih teritorijih, smo tudi uradno adolescenti. Kot se zanje spodobi, bo kdaj pa kdaj korak še prehiteval misli, vendar velikih presenečenj ne bi smelo biti. Izbruh v mednarodni prostor, ki ga je naša univerza doživela v letu 2016, nam je pot dobro zakoličil. Kakšna pa je verjetnost sočasnosti podvigov, ki so bili doslej privilegij velikih? Ti so se zgodili v razmaku nekaj mesecev, dva celo na isti dan. Pridobili smo organizacijo prestižnega evropskega kongresa, pa doslej največji evropski znanstveni projekt v Sloveniji sploh in uresničili trdno povezavo z eno najelitnejših svetovnih univerz? Verjetnost je tako zelo majhna, da sodi v kategorijo čudežev, ki jih lahko razjasni samo Jungov princip sinhronosti.« (Celoten govor rektorja si lahko preberete v slovenščini, italijanščini in angleščini.)

Slavnostni govornik, Vojko Čok, ki mu je bil, po njegovih besedah, podeljeni naziv častni senator v veliko čast in ponos, je povedal: »Za univerzo je 14 let delovanja kratka doba, pravzaprav zelo kratka. A vendar je Primorska univerza v takem času uspela vzpostaviti programske, prostorske in poslovne okvirje, ki so ji omogočali, da je – ne brez težav – znotraj njih uspela uveljaviti mnoge temeljne razvojne zamisli. Nekatere so še v teku ali pa čakajo na primeren trenutek. Seveda bodo nastajale nove.« Dodal je še, da je v 14 letih svojega obstoja Univerza na Primorskem tako postala prepoznaven del identitete Primorske. (Celoten govor častnega senatorja si lahko preberete tukaj.)

Predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Gregor Gulič, je v optimističnem duhu pozval študente, naj se zgledujejo po nagrajencih in naj stremijo k odličnosti, da bodo tako vzor prihajajočim generacijam. (Celoten govor si lahko preberete tukaj.)
Rektor z nagrajenci. Foto: Alen Ježovnik.

Rektor z nagrajenci. Foto: Alen Ježovnik.

Na 14. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil še naslednje nagrade (utemeljitve nagrad si lahko preberete tukaj):

 • Naziv »zaslužni profesor« je za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost in za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem prejel prof. dr. Anton Gosar.

 • Zlato plaketo za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na Primorskem je za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela, prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze ter za življenjsko delo na Univerzi na Primorskem prejel prof. dr. Mitja Krajnčan.

 • Priznanje »svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem« sta za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela prejela doc. dr. Klen Čopič Pucihar in doc. dr. Tina Bratkovič Kregar.

 • Nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/2016 je prejela doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday.

 • Nagrado za znanstveno odličnost za leto 2016 za področje naravoslovja in tehnike je prejela izr. prof. dr. Andreja Kutnar, za področje družboslovja in humanistike pa prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel.

 • Nagrado »Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem« so prejeli:

  • dr. Sanela Mešinović – na predlog Pedagoške fakultete za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom »Vizualizacija geometrijskih pojmov z uporabo geoplošče v osnovni šoli« pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič;

  • Samanta Mikuletič, mag. zdr. neg. – na predlog Fakultete za vede o zdravju prejme nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z naslovom »Informacijska varnost na področju zdravstvene nege / Information Security in Nursing« pod mentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Žvanuta in somentorice mag. Tamare Štemberger Kolnik;

  • Vanja Korenč – na predlog Fakultete za humanistične študije prejme nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela z naslovom »Gledališče kot medij za učenje geografije: primer otroške predstave »Loli, Boli in svet, poln čudes« pod mentorstvom izr. prof. dr. Stanka Pelca in somentorstvom docentke Nataše Barbare Gračner;

  • Vladan Jovičić – na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič prejme nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi zaključne naloge z naslovom Odčitljivost diagrafov in dvodelnih grafov (Readability of Digraphs and Bipartite Graphs) pod mentorstvom izr. prof. dr. Martina Milaniča in somentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika. • Priznanje »Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« je za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni je na predlog Pedagoške fakultete prejela Sanja Kelhar.


Dogodek so glasbeno popestrili pevke in pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem pod taktirko Ambroža Čopija in odlična a cappella zasedba Jazzva s prepletom sedmih glasov.

https://youtu.be/R-Nj1S16xu8

Video Damjan Muhič