UDELEŽBA ŠTUDENTOV ARHEOLOGIJE NA ARHEOLOŠKEM IZKOPAVANJU NEKROPOLE STEĆKOV V BOSNI IN HERCEGOVINI

Študenti 1. in 2. stopnje Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ (programa Arheologija in Arheološka dediščina Sredozemlja) sodelujejo na izkopavanjih srednjeveških nekropol stećkov (12.-16. st.) v Hateljih in Milavićih v Bosni in Hercegovini.

Gre za mednarodno arheološko raziskavo,  ki poteka v okviru H2020 projekta SOLMUS - Social Landscapes as Multicultural Spaces: Stećci in Bosnia and Herzegovina. Vodja projekta je dr. Saša Čaval, ki je danes raziskovalka na Univerzi v Readingu. Na projektu sodelujejo profesorji iz University of Reading, Velika Britanija; Stanford University, ZDA; Università Ca’Foscari, Italija; Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna in Hercegovina; Univerzitet u Beogradu, Srbija; Univerza v Ljubljani, ZRC SAZU in predstavniki arheologi in konzervatorji iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Banja Luka ter Muzeja Hercegovine, Trebinje.

Terensko delo poteka zelo individualno, vsak izkopavalec je zadolžen za izkopavanje in raziskavo (vsaj) enega groba v celoti, od čiščenja samega kamna, fotografiranja, stratigrafskega izkopavanja, dokumentiranja, 3D modeliranja (nagrobnik in sam pokop, vključno s skeletom), jemanja vzorcev. Na terenu so prisotni razni specialisti (geoarheologi, osteologi), ki študentom pomagajo pri delu ali pri reševanju raznih problemov.