TURIZEM 4.0 – NAJVEČJI RAZISKOVALNO - RAZVOJNI PROJEKT V ZGODOVINI SLOVENIJE

Nova Gorica, 15. 1. 2019

 

Medtem ko Evropska unija kuje načrte, na kakšen način odgovoriti na izzive, ki jih ima tretji najpomembnejši gospodarski sektor na svetu, je v Sloveniji že nastala iniciativa, ki lahko postane evropski odgovor na razvoj turizma in njegovega vpliva na razvoj celotne družbe. V sklopu največjega raziskovalno-razvojnega projekta v zgodovini Slovenije na temo turizma trenutno poteka raziskava turističnega ekosistema v Sloveniji, katere namen je razumeti procesne in tehnološke potrebe deležnikov turističnega gospodarstva in identificirati možnosti oblikovanja bolj sodelovalnega turističnega gospodarstva, ki se lahko postavi ob bok velikim platformam, saj te v lokalnem okolju ne pustijo niti denarja  niti podatkov.

 

Razdrobljenost turističnega sektorja

 

Na svetu je turizem tretja največja gospodarska izvozna panoga, za kemijsko in naftno industrijo ter pred avtomobilsko industrijo. Razvoj turizma je za Evropo osrednjega pomena, saj je že sedmo leto zapored globalna rast turizma višja od globalne ekonomske rasti, v letu 2017 je bil odstotek njegove rasti kar 4,6-odstoten. Poleg tega je v evropskem turizmu zaposlenih skoraj 10 odstotkov prebivalcev Evropske unije, kar predstavlja približno 37 milijonov delovnih mest. Čez 10 let pa naj bi število delovnih mest, povezanih s turizmom naraslo že čez 42 milijonov. Evropa je najbolj popularna destinacija na svetu, kajti več kot polovica vsega mednarodnega turizma se zgodi na evropskih tleh. Ravno zato je moteče dejstvo, da je disrupcija prišla od drugod in da ti velikani krojijo naš razvoj. Medtem ko evropske države razmišljajo, kako reagirati, denar odteka drugam.

 

Evropska komisija želi v naslednji finančni perspektivi (2021 – 2027) odločno podpreti razvoj inovacij na področju turizma. Približno milijardo evrov bo tako namenjenih povezovanju podjetij z državo, združenji in raziskovalnimi institucijami ter investicijam v platforme in ekonomskemu ter znanstvenemu razvoju turizma. Podpora bo namenjena nastanku in delovanju mednarodnih pan-evropskih gospodarsko interesnih združenj. Turistični sektor je sedaj zelo razdrobljen z zelo majhno razvojno sposobnostjo in kapitalsko šibek. Perspektivna, inovativna in z znanjem podkovana mala evropska podjetja kupujejo večinoma Kitajci. »S povezovanjem bodo nastala združenja, ki bodo močnejša in seveda odpornejša na prevzeme. Poleg tega je edinstvenost turizma v tem, da se »proizvodnje« ne da kar preseliti na Kitajsko,« razlaga dr. Boštjan Brumen iz Strateško in inovacijsko – razvojnega partnerstva SRIP »Trajnostni turizem«, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije. Dr. Brumen je zadolžen za internacionalizacijo, sicer pa je dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki je tudi partner v raziskovalnem projektu in predstavlja Slovenijo v evropski platformi pametne specializacije »Digitalizacija in varnost v turizmu«.

 

Majhna sprememba v turizmu, velika sprememba za družbo

»V raziskovalnem projektu Turizem 4.0 prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni,« dodaja dr. Emil Juvan, docent in predstojnik Katedre za trajnostni razvoj destinacij na Fakulteti za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem, ki v raziskavi vodi modul razvoja ekosistema. V konzorciju z vodilnimi strokovnjaki treh slovenskih univerz, poleg omenjenih sodeluje še Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je podjetje Arctur d.o.o., ki vodi projekt, sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, združilo moči tudi s Skupnostjo občin Slovenije (SOS).

Namen projekta je ustvariti ekosistem in modele sodelovanj, ki bodo omogočili nastanek nove vrste interesnih združenj. Takšna združenja bodo imela kompetence in raziskovalno-razvojni duh, da najdejo rešitve za preusmerjanje turističnih tokov, ustvarjanje personalizirane turistične izkušnje in spodbujanje pozitivnega učinka. »Na svetu je letno 1,3 milijarde turistov. Če tukaj uspemo ustvariti majhno spremembo, ima to učinek na celotno družbo. Naše rešitve, kot na primer nagrajevalni kripto žetoni, se naslanjajo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov in bodo začetnice teh sprememb. Ustvariti želimo evropski odgovor za prihodnost turizma,« je povedala dr. Urška Starc Peceny, vodja projekta in raziskovalne ekipe pri Arcturju, ki je pobudnica Partnerstva za Turizem 4.0, ki ga sestavljajo raznoliki deležniki z različnih področij, povezanih s turizmom: od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in drugih organizacij ter posameznikov. V Sloveniji so deklaracijo za pridružitev k partnerstvu podpisale številne ustanove, med drugimi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za Javno upravo RS ter Turistično gostinska zbornica Slovenije. Poslanstvo Partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega in sodelovalnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti, turističnimi ponudniki in državo.

V sklopu partnerstva se že odvijajo aktivnosti mednarodne promocije in implementacije Turizma 4.0, predvsem preko evropskih programov mednarodnega sodelovanja, kot so Interreg Danube, Interreg Mediterranean in Interreg Alpine Space. Pri slednjem Arctur sodeluje z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani kot vodilnim partnerjem in s partnerji iz petih drugih držav v Alpah. Prav tako je podjetje Arctur kot nadaljevanje raziskovalnega projekta Turizem 4.0 s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, sestavilo močan konzorcij za prijavo na razpis “DEMO Piloti II 2018” v vrednosti 10,7 milijona evrov. V sklopu teh aktivnosti bodo turistični ponudniki in visoko tehnološka podjetja soustvarjali projekt razvojno demonstracijske narave, kjer bodo izsledki znanstvenih raziskav implementirani v resnično poslovno okolje. »Tourism 4.0 Living Lab Slovenia bo eden rezultatov projekta. V njem bo moč simulirati in testirati tehnologije ter sodelovati med deležniki. Projekt ima potencial, da bo to slovenska zgodba, ki se bo aplicirala po Evropi in širše,« je poudaril Tomi Ilijaš, direktor podjetja Arctur, ki že več kot 25 let orje ledino na področju uvajanja novih tehnologij.

Vsi deležniki vabljeni k soustvarjanju prihodnosti turizma

Za učinkovit razvoj so najprej potrebne bazične raziskave in znanje. Pri omenjeni raziskavi turističnega ekosistema v Sloveniji gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Za realno izvedbo raziskave je ključno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več s turizmom povezanih podjetij in organizacij. Le tako bo moč celovito in uporabno ugotoviti, kakšne so zmožnosti, potrebe in želje slovenskega turističnega sistema in tako oblikovali uporabne in izvedljive rešitve za dvig uspešnosti in dodane vrednosti v turizmu. Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oziroma preko spletne ankete. Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Vsi, ki so zainteresirani za sodelovanje, se lahko tudi samoiniciativno prijavijo na info@tourism4.0.org.

 

 

KONTAKT:

Urška Starc-Peceny, urska@arctur.si

+43 699 123 621 62

 

Več informacij:

www.tourism4-0.org/

www.facebook.com/tourism4.0/, twitter.com/Tourism4_0, https://www.linkedin.com/company/tourism4-0/