UP FAMNIT: NOVA SODELOVANJA S 15 UNIVERZAMI

Od pridobivanja jezikovnega znanja do usposabljanja visoko profiliranih strokovnjakov

Z namenom promoviranja mobilnosti in medkulturnega razumevanja predstavlja pridobivanje jezikovnega znanja in večjezičnosti pomemben element jezikovne politike EU. Projekt LanGuide, katerega vodja je izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič, je tako v okviru te politike osredotočen na mednarodno izobraževanje, izboljšanje digitalnega učenja ter oblikovanje prilagodljivih učnih poti glede na potrebe in cilje uporabnika.

Erasmus+ poleg mobilnosti študentov in profesorjev podpira tudi projekte sodelovanja na področju izobraževanja. Tako z veseljem sporočajo, da je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) pridobila dva nova projekta, v katerih bo sodelovalo 16 univerz iz devetih držav.

Že septembra se bo začel izvajati triletni projekt Language guidance tool for improving language knowledge LanGuide, pri katerem bodo sodelovale univerze iz petih različnih jezikovnih in geografskih delov Evrope, ki so specializirane za pridobivanje jezikovnega znanja in razvoj programske opreme. UP FAMNIT, Univerza v Zadru in Univerza na Reki (Hrvaška), Univerza Brašov (Romunija), Universidad de Castilla – La Mancha (Španija) in Maelardalens Hoegskola (Švedska) bodo razvijale skupno metodologijo za pripravo smernic, osredotočenih na jezik za posebne namene (LSP). Razvita metodologija bo uporabljena pri pripravi jezikovnih virov za izbrana polja LSP za angleščino. Razviti viri, ki bodo zajemali tri stopnje zahtevnosti, bodo nato vključeni v programsko opremo za jezikovno vodenje in mobilno aplikacijo. V zadnjem delu projekta bodo dodana tudi izbrana polja LSP za jezike projektnih partnerjev.

Z namenom promoviranja mobilnosti in medkulturnega razumevanja predstavlja pridobivanje jezikovnega znanja in večjezičnosti pomemben element jezikovne politike EU. Projekt LanGuide je tako v okviru te politike osredotočen na mednarodno izobraževanje, izboljšanje digitalnega učenja ter oblikovanje prilagodljivih učnih poti glede na potrebe in cilje uporabnika.

Končna cilja projekta sta zato izgradnja odprtega dostopa do orodja, ki bo študente, učitelje in administrativno osebje vodilo do izboljšanja jezikovnega znanja, in podpora pridobivanja jezikovnega znanja prek tega orodja.

Pri drugem projektu z naslovom Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in CA/ELBA, ki se prične novembra in bo prav tako trajal tri leta, pa bo sodelovalo 10 univerz iz Uzbekistana, Kazahstana, Tadžikistana in Kirgizistana. Projekt je namenjen ustvarjanju priložnosti za usposabljanje visoko profiliranih strokovnjakov s področja Intelligent Big Data Analysis (IBDA) z različnimi multidisciplinarnimi ozadji in omogočanje dostopa do visoko učinkovite sodobne opreme, ki temelji na strokovnem znanju in tehnologijah EU. Te bodo prispevale k trajnostnemu razvoju izobraževalnih ustanov, lokalnih poslovnih podjetij in družbe na splošno. Cilj projekta je zato izboljšati akademsko sposobnost strokovnjakov z razvojem in izvajanjem multidisciplinarnega paketa tečajev, ki temeljijo na modulih za diplomante, magistre in strokovnjake inženirstva na področju Intelligent Big Data Analysis (IBDA) v državah Srednje Azije, v sodelovanju z industrijo. 

V preteklem času so izvajali tudi druge projekte Erasmus+. Projekta DaRe in CultureShake se zaključujeta konec tega meseca, do oktobra 2020 pa bo v izvajanju še projekt LIFE for SEA-ED.