PREDSTAVITEV KNJIGE DOC. DR. SUZANE TODOROVIĆ

Založba Libris in Skupnost Italijanov

 »Santorio Santorio« Koper

 Vas vljudno vabita na predstavitev knjige doc. dr. Suzane Todorović (UP PEF)

 Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih obmorskih krajih

in njenega prevoda v italijanski jezik

L'istroveneto nell'ambito degli altri idiomi delle località slovene costiere

v torek, 28. maja 2019, ob 19. uri,

v Pretorsko palačo v Kopru, Titov trg 3.