UP FHŠ: TEACHING 2030

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

vas v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru

vabi na predstavitev Erasmus+ projekta

 

Teaching 2030

 

Predstavitev bo v ponedeljek, 23. 9. 2019 ob 13. uri

na UP FHŠ v predavalnici Maestral 3.

 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala v zanimivem Erasmus+ projektu, pri katerem niso bili v ospredju dogajanja študenti, temveč pedagogi. Namen projekta je bil zbrati sodobne, z IKT podprte prijeme v pedagogiki in jih na enostaven, kratek in nazoren/razumljiv način približati kolegom profesorjem.

Projekt je nastal kot posledica velikih izzivov, pred katerimi stojijo tudi profesorji, ko se soočajo z generacijo Z, ki je, naj nam je to všeč ali ne, zelo drugačna od mladih, s katerimi smo se srečevali doslej. Odzivajo se selektivno na impulze iz okolja – na tiste, ki jih prejemajo »v svojem jeziku«, torej izrazito podprte z IKT. Med take impulze sodijo seveda tudi naša predavanja. Če bomo torej želeli študente generacije Z voditi in z njimi uspešno delati, se jim bomo morali prilagoditi – tukaj nas vse poti vodijo k sodobnim metodam poučevanja.

Pri predstavitvi na fakulteti bodo pregledno predstavili vsebino vseh modulov, nato pa podrobneje predstavili eno izmed poglavij v modulu, ki so ga pripravili v Mariboru in ob njem pokazali, kako deluje dostop do gradiva in delo z njim. Več o projektu priponki.

 

 

Projekt bo predstavila prof. dr. Sonja Sibila Lebe, vodja projekta.

 

 

PRIJAZNO VABLJENI!