PROF. DR. DRAGAN MARUŠIČ: O NEVERODOSTOJNOSTI TOČKOVANJA MATURE

Prisluhnite razlagi rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušičazakaj je točkovanje mature neverodostojno.