Akademski zbor UP FM podprl prof. dr. Matjaža Novaka za dekana

Akademski zbor UP FM je danes s skoraj 70 odstotki glasov podprl prof. dr. Matjaža Novaka, ki je drugič kandidiral za dekana te fakultete.

Senat Fakultete za management Univerze na Primorskem je na redni seji 12. junija 2017 na podlagi 67. člena Statuta UP (Uradni list RS št. 51/15-UPB2, 63/16 in 2/17) ter 20. člena Pravil UP FM z dne 25. februarja 2016 razpisal volitve dekana UP FM. Skladno z Rokovnikom volilnih opravil je danes, 16. novembra 2017, potekala seja Akademskega zbora Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki Senatu fakultete predlaga v izvolitev enega kandidata. Za mesto dekana Fakultete za management Univerze na Primorskem sta kandidirala prof. dr. Mirko Markič in prof. dr. Matjaž Novak.

Seje Akademskega zbora se je udeležilo 82,6 odstotka volilnih upravičencev. Večina volivcev je svojo podporo namenila dosedanjemu dekanu, prof. dr. Matjažu Novaku, ki je prejel 69 odstotkov glasov. Prof. dr. Mirko Markič je prejel 30 odstotkov glasov, 1 odstotek glasov pa je bil neveljaven. Akademski zbor je tako sprejel sklep, da Senatu fakultete v izvolitev predlaga prof. dr. Matjaža Novaka.

Volitve dekana Fakultete za management Univerze na Primorskem bodo izvedene na redni seji Senata fakultete v četrtek, 23. novembra 2017. Mandat izvoljenega dekana se začne 1. januarja 2018.