Baske je zanimalo sodelovanje študentov UP pri izvajanju projektov PKP

Po povabilu zaposlenih na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije so predstavniki Univerze na Primorskem 10. maja v prostorih sklada predstavili španskim predavateljem iz Baskije projekte Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki se izvajajo na naši univerzi.

Po kratki predstaviti dela domačinov in projektov, ki jih izvajajo baskovski gosti, je izr. prof. dr. Gregor Pobežin z UP FHŠ predstavil gostom projekt Digitalizacija starejšega slovenskega slovstva. Na zanimiv način je opisal proučevanje in obdelavo dela koprskega pisca Marca Petronia Caldane iz XVII. stoletja. Prikazal je tudi fotografijo dela izvirnega besedila iz njegove knjige, razložil njegovo obdelavo in predstavil rezultat – za bralca pripravljeno besedilo na spletni strani. Končno je poudaril pomen izkušenj, ki jih študenti pridobivajo pri izvajanju projektnih aktivnosti.
Izr. prof. dr. Gregor Pobežin je predstavil projekt PKP. Foto: Vesna Grahovac/UP.

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin je predstavil projekt PKP. Foto: Vesna Grahovac/UP.

 

Karin Bernardi, študentka, ki sodeluje pri tem projektu, je razložila španskim predavateljem svoje delo, povzela pridobljene izkušnje in ocenila, kaj ji pomeni možnost takega sodelovanja. Gosti so ji postavili številna vprašanja. Predvsem jih je zanimalo, kje in kako obdeluje besedilo ter kakšna predznanja potrebuje za to. Prijetno pa so bili presenečeni, ko so odgovore dobili v svojem maternem jeziku, ki ga naša študentka govori.

Projekte, ki se izvajajo na drugih članicah Univerze na Primorskem, je predstavila koordinatorica projektov, dr. Vesna Grahovac. Predavatelji iz Baskije so slišali o sledenju ribam (projekt UP FAMNIT, Prehranska varnost ribiških proizvodov – SlediRibi), o vplivu čilija na izboljšanje zdravja (projekt UP FVZ, Analiza čili paprik in omak – ČILI), o istrskemu zajtrku (projekt UP FM, Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk – Istrski zajtrk), o pomembnosti pravilnega razvoja mišic pri otrocih, ki igrajo na glasbila (projekt UP PEF, Vpliv igranja glasbenih instrumentov na simetrijo mišic – GISM), ter o načrtovanju promocije in prodaje nove blagovne znamke kave na slovenskem trgu (projekt UP FTŠ - Turistica, Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gurmanske kave na evropski trg – NITAkava).

Po končani predstavitvi so gosti pohvalili raznolikost področij, s katerimi se projekti ukvarjajo. Zanimala jih je tudi zainteresiranost študentov za sodelovanje pri tovrstnem delu. Zaprosili so tudi za to, da se jim pošlje kratka predstavitev projektov v angleškem jeziku ter podprli njihovo izvajanje in pridobivanje dodatnih kompetenc za študente.

Žana Kukanja je predstavila delo Spirit Slovenija ter pomembnost podpiranja diplomantov pri prvih korakih ustanavljanja podjetij in nastopa na trgu.

Srečanje se je zaključilo v prijetnem in prijateljskem vzdušju ter s skupno fotografijo udeležencev.

Dr. Vesna Grahovac, UP
Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS prvič razpisal 12. avgusta 2016. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno spodbujanju povezovanja in sodelovanja visokošolskih študentov in učiteljev z gospodarskim in negospodarskim okoljem.