Delegacija Univerze na Primorskem obiskala Univerzo v Banja Luki

Banja Luka, 27. in 28. marec 2017 - Rektor prof. dr. Dragan Marušič, prorektor za ekonomiko in finance prof. dr. Rok Strašek, dekanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije izr. prof. dr. Klavdija Kutnar ter vodja Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andrej Marušič in v. d. direktorica Centra odličnosti InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar so v začetku tedna odpotovali v Bosno in Hercegovino, kjer so obiskali Univerzo v Banja Luki.

Slovensko delegacijo je sprejel rektor prof. dr. Milan Mataruga s sodelavci: prorektorjem za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje prof. dr. Biljanom Antunovićem, prorektorjem za izobraževanje in študentska vprašanja prof. dr. Strainom Posavljakom in prodekanom za znanstvenoraziskovalno delo Naravoslovno-matematične fakultete prof. dr. Duškom Jojićem.

Po podpisu sporazuma, ki sta ga univerzi sklenili leta 2014, so na tokratnem srečanju tekli pogovori v smeri določitve konkretnega sodelovanja s poudarkom na projektnih aktivnostih UP v okviru programa Obzorje 2020 in drugih strukturnih investicijskih fondov, ki so dostopni slovenskim ustanovam. Predstavniki UP so ob tem podrobneje predstavili nedavno ustanovljeni Center odličnosti InnoRenew CoE (Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja), aktivnosti in cilje Živega laboratorija za inovativne obnovljive materiale InnoRenew, ki vključuje 68 različnih nacionalnih in mednarodnih znanstvenih in raziskovalnih institucij (univerze, manjša in večja podjetja, agencije in druge člane) iz kar 23 držav: Slovenije, drugih članic Evropske unije, držav na področju bivše Jugoslavije, Rusije, Nove Zelandija, ZDA …

Na srečanju je bil sprejet dogovor o nadaljnjih formalnih korakih sodelovanja med univerzama, ki naj bi v kratkem podpisali pismo namere. Beseda je tekla še o aktualnih izobraževalnih projektih obeh ustanov v okviru programa Erasmus mundus in Erasmus+, o možnostih medsebojne izmenjave tako zaposlenih kot študentov in o izvajanju gostujočih predavanj s poudarkom na interdisciplinarnih študijskih programih.

Vodstvo UP je gostitelje seznanilo še s pridobljenim projektom organizacije 8. Evropskega matematičnega kongresa v letu 2020, ki bo lahko odlična promocijska priložnost tudi za matematike z območja Balkana. K sodelovanju in udeležbi so tako povabili tudi predstavnike Univerze v Banja Luki.

V okviru obiska je rektor UP prof. dr. Dragan Marušič 28. marca 2017 izvedel gostujoče predavanje za študente Univerze v Banja Luki. Na Naravoslovno-matematični fakulteti je predaval o simetriji grafov (Symmetry in graphs).