Dr. Matjaž Novak novi stari dekan Fakultete za management

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (UP FM) so danes potekale redne volitve za novega dekana. Senat UP FM je na predlog Akademskega zbora UP FM soglasno izvolil prof. dr. Matjaža Novaka še za en dekanski mandat.

Že pretekli četrtek, 16. novembra 2017, so člani Akademskega zbora UP FM na tajnem glasovanju na seji akademskega zbora z 69,6 % glasov podprli dosedanjega dekana prof. dr. Matjaža Novaka. Ta bo z današnjim sklepom Senata UP FM fakulteto vodil še nadaljnja štiri leta. Novi mandat se začne 1. januarja 2018.

Njegov protikandidat prof. dr. Mirko Markič je na tajnem glasovanju članov akademskega zbora prejel 30,4 % glasov. Glasovalo je skupno 82,6 % volilnih upravičencev (zaposlenih pedagoških in raziskovalnih delavcev).

Novega starega dekana prof. dr. Matjaža Novaka bo dokončno imenoval rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič, predvidoma v 15 dneh po prejetju predloga Senata UP FM.

Prof. dr. Matjaž Novak predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih. V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, bil je tudi predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin. Kot dekan Fakultete za management je bil eden od glavnih pobudnikov sodelovanja med Fakulteto za management in Moskovsko šolo ekonomike elitne Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. Prav pretekli ponedeljek je bila v Kopru tudi uradno ustanovljena prva podružnica Univerze Lomonosova v Evropi.