Fakulteta za management med partnerji projekta Edison

V torek, 11. julija 2017, je v Ljubljani potekalo svečano srečanje partnerjev v sklopu pobude Edison. Gre za mednarodni projekt, katerega namen je uresničiti ambiciozno idejo o umestitvi Slovenije kot referenčne države na področju zelene mobilnosti. Idejo je razvila skupina partnerjev – podjetij, univerz, inštitutov, občin ... –, med katerimi je tudi Fakulteta za management Univerze na Primorskem. Zato sta se srečanja udeležila dekan FM prof. dr. Matjaž Novak in dr. Klemen Širok kot predstavnik fakultete v okviru projekta.


Mednarodni mobilnostni projekt Edison (Eco Driving Innovative SOlutions and Networking) bo združeval posamezne konzorcije partnerjev z različnih področij, ki bodo usmerjeni k skupnemu cilju – narediti zeleno mobilnost prijazno in dostopno za uporabnika. Gre za eno največjih pobud različnih strateških partnerjev s ciljem umestiti Slovenijo kot referenčno državo zelene mobilnosti na zemljevid Evrope in sveta. S tem projektom Slovenija vstopa v jedro globalnega razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij in rešitev prihodnosti. Projekt pokriva vse ključne strateške usmeritve Evropske unije in ga kot takega podpira tudi slovenska vlada. (Povzeto po izjavi za javnost strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti SRIP ACS+.)


Kot ključni dejavnik uspešnosti projekta njegovi pobudniki izpostavljajo povezovanje in aktivno sodelovanje, med drugim tudi z institucijami znanja. Tako je bil k sodelovanju povabljen tudi dr. Klemen Širok s Fakultete za management. Poleg naše fakultete pri projektu sodeluje še Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani. To je izjemna priložnost tako za našo fakulteto kot tudi oziroma predvsem za naše študente in diplomante.


Dr. Klemen Širok vidi vlogo akademske sfere oziroma fakultete v tem projektu na številnih področjih. Fakulteta bo pomemben člen pri povezovanju in fizičnem srečevanju industrije, uporabnikov in znanosti. Raziskovalci na fakulteti bodo vključeni v razvoj novih poslovnih, tržnih in inovacijskih modelov, v ad hoc raziskave trgov, navad potrošnikov in njihovih vrednosti ter v reševanje realnih tehnoloških problemov in izzivov industrije, tudi kot mentorji. Projekt ima ambicije pritegniti najboljše Erasmus študente iz Evropske unije, zato lahko fakulteta sodeluje pri spodbujanju mobilnosti tujih študentov.


Veliko izzivov in priložnost pa bo tudi za študente, ki se bodo tako lahko neposredno predstavili delodajalcem. Lahko bodo sodelovali pri demonstracijah in razvoju novih rešitev zelene mobilnosti. Pod vodstvom mentorja bodo lahko sodelovali pri raziskavah trgov, navad potrošnikov in njihovih vrednosti, kar bi lahko bila podlaga za izdelavo diplomskih oziroma magistrskih nalog. Prav tako se bodo študenti lahko vključevali v t. i. kampe za razvoj idej po načelu odprtega inoviranja. Tisti s podjetniško žilico pa bodo imeli možnost vključevanja v startupe na področju zelene mobilnosti in podpornih IT-rešitev.


Trajnostna naravnanost projekta tako ponuja veliko priložnosti za diplomante managementa trajnostnega razvoja, glede na širino projekta pa bodo zagotovo našli priložnosti tudi diplomanti s področja ekonomije, poslovnih ved, prava, inoviranja, podjetništva ...


Preberite še: