FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

V torek, 28. novembra 2017, je bilo v prostorih Fakultete za turistične študije - Turistice organizirano strokovno omizje z naslovom Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo.

Namen srečanja je bil predstaviti izkušnje in podatke o dejanskih vplivih oziroma pritiskih turizma na slovensko družbo in naravno okolje. Dejstvo je, da obseg turizma narašča, posledično pa narašča tudi diskurz o dobrih in slabih lastnostih te gospodarske panoge. Z omizjem je bila tako odprta priložnost, da različni deležniki s strokovno in splošno javnostjo delijo empirično podprta dejstva o turizmu, ki izvirajo iz njihovega poslovnega in osebnega okolja.

Omizja so se udeležili predstavniki sedmih organizacij in podjetij, katerih dejavnost je povezana s turizmom v Sloveniji. Posvet sta oplemenitila Elias Bj. Gislason iz Islandskega turističnega združenja in Morakot Dita-Apichai z Univerze Rajabhat Songklha na Tajskem s prispevkoma o vplivih turizma v njunih državah.

Ključni ugotovitvi posveta sta, da ima Slovenija še veliko zmogljivosti na področju turizma ter da rast turističnega obiska ne predstavlja neobvladljive grožnje družbi in naravi. Potrebno pa je aktivneje in konkretno informirati javnost o tem, katere aspekte kakovosti življenja v Sloveniji lahko pripišemo turizmu.

Udeleženci posveta se bodo ponovno sestali spomladi 2018 in takrat bodo turističnemu gospodarstvu podali konkretne napotke in usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na naravno in družbeno okolje.

Emil Juvan, PhD, UP FTŠ

<span style="color: #999999;">Foto: UP FTŠ.</span>
<span style="color: #999999;">Foto: UP FTŠ.</span>
<span style="color: #999999;">Foto: UP FTŠ.</span>