INNORENEW COE POVEZUJE RAZLIČNE VEJE RAZISKOVANJA

Nov Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Raziskovalni inštitut na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je v okviru Centra za konservatorstvo v četrtek, 7. novembra 2019, slovesno odprl Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov. Na dogodku je bila predstavljena nova laboratorijska oprema in na konkretnih primerih prikazano njeno delovanje.

Vršilec dolžnosti direktorja ZVKDS Janez Kromar je ob novi pridobitvi izrazil veliko veselje in ponos: »ZVKDS se ukvarja z dediščino predvsem z uradniškega in upravnega vidika. Z novo pridobitvijo se, skupaj z Univerzo na Primorskem in z InnoRenew CoE, prvič pojavljamo v znanstvenih krogih z visokotehnološko opremo.«

ZVKDS pomembno prispeva k raziskavam na področju kulturne dediščine in je, po Inštitutu za celulozo in papir, drugi partner projekta InnoRenew, ki je izpeljal skupno infrastrukturno investicijo. Vzpostavil je raziskovalno infrastrukturo za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih ligno-celuloznih materialov kulturne dediščine.

»S tem smo pridobili sedem sklopov analitske raziskovalne opreme za preučevanje materialov kulturne dediščine na zelo napreden način,« je povedala dr. Polonca Ropret, vodja raziskovalnega inštituta Centra za konservatorstvo ZVKDS.

Nova raziskovalna oprema omogoča nadgradnjo raziskav na področju dediščine, kar bistveno prispeva k bolj kakovostnemu načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov in s tem k ohranjanju dediščine. Poleg tega omogoča tudi nadgradnjo izvedbe zagonskih in temeljnih projektov InnoRenew CoE in postavlja ZVKDS na pomembno mesto v nastajajoči evropski raziskovalni infrastrukturi za dediščinsko znanost (E-RIHS).

Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je na slavnostnem dogodku povedala, da v majhni državi, kot je naša, lahko zgolj z interdisciplinarnimi raziskavami na posameznem področju naredimo preboj.

»V projektu smo znanost kulturne dediščine povezali z lesarstvom, gradbeništvom, papirništvom in še bi lahko naštevali. Danes imamo že ogromno primerov, kjer smo uspešno povezali tako različna področja raziskovanja,« je še izpostavila dr. Andreja Kutnar in dodala: »Verjamem, da bo ta laboratorij tisti, ki nas bo povezoval tudi po tem, ko se bo projekt končal, kar je ključno, saj želimo nadaljevati s sodelovanjem in ga še nadgraditi.«

Iztok Žigon, direktor Direktorat za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je ob odprtju laboratorija podal čestitke projektu InnoRenew in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter dodal: »Otvoritev tega laboratorija je pomemben korak pri uresničevanje znanstvene odličnosti in razvoja projekta InnoRenew.«

Vabljeni k ogledu video-prispevka, ki ga je pripravila ekipa UP budi iz Službe za podobo Univerze na Primorskem.