Izberi študij na Fakulteti za management

Kakšni so študenti Fakultete za management? Odločni, drzni, kreativni, inovativni, podjetni, imajo občutek za delo z ljudmi, všeč jim je vodenje, načrtovanje, organiziranje.

Fakulteta za management izvaja na prvi stopnji dodiplomski študijski program Management, ki je interdisciplinaren, saj poleg znanj s področja ekonomije študenti dobijo tudi znanja s področja managementa, prava, podjetništva, financ, računovodstva, trženja. Na drugi stopnji se raznolikost teh znanj izraža v raznolikosti naših magistrskih študijskih programov, med katerimi so Management, Ekonomija in finance, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management, Politologija ter Inoviranje in podjetništvo. Tisti, ki želite najvišji akademski naziv, pa se lahko odločite za doktorski študij s področja managementa.

Študij na Fakulteti za management je izrazito aplikativno naravnan. Študentom omogočamo, da že med študijem spoznajo poslovno okolje, saj v predavalnicah ne srečujejo zgolj profesorjev, temveč tudi različne strokovnjake iz prakse: managerje, vodje podjetij, vodilne v državni upravi, ki z našimi študenti delijo izkušnje iz svoje dobre prakse. Aplikativna naravnanost študija je dejansko most med fakulteto in poslovno prakso, kar našim študentom omogoča veliko priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom, ponuja številne podjetniške izzive in poslovne priložnosti ter jim odpira vrata v poslovni svet.

Študij na naši fakulteti ni množičen, klasične oblike poučevanja kombiniramo s sodobnimi in z delom v e-okolju, saj je delo v interaktivnem okolju današnjim študentom bolj blizu (in tako učno okolje bolj približamo današnji dobi). Študente spodbujamo, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini na eni od naših partnerskih ustanov po vsem svetu. S tem jim omogočamo, da znanje, ki ga dobijo na naši fakulteti, oplemenitijo tudi z mednarodno izkušnjo. Ne nazadnje je študij na Fakulteti za management študij ob morju, barva naše fakultete je modra. In tudi odločitev za Fakulteto za management je modra odločitev. Vabljeni.

Dr. Elizabeta Zirnstein, prodekanja UP FM