Izberi študij na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vprašali ste, zakaj na FAMNIT, na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije? Zato, ker smo nekaj posebnega. Smo interdisciplinarna fakulteta, kjer pokrivamo različna področja. Tako od temeljnih disciplin, kot so matematika, biologija, kmetijstvo, pa vse do interdisciplinarnih inovativnih študijskih področij. Tu bi izpostavila biopsihologijo in bioinformatiko.

Smo mladi, naš kolektiv je mlad, naši učitelji se z veseljem srečujejo s študenti tudi izven regularnih obveznosti, tako da študentom nudijo sodelovanje pri raziskovalnih projektih, ki jih izvajajo s sodelovanjem pri terenskem delu, kot tudi so aktivni pri pridobivanju različnih projektov, ki omogočajo, da se študentje povezujejo z gospodarstvom že tekom študija in za to tudi dobijo nekaj malega, tudi plačila.

Morda malo po matematično povedano, na naši fakulteti je velika verjetnost, da boste imeli možnost tekom študija sodelovati pri raziskovalnih projektih oz. projektih z gospodarstvom. V tem študijskem letu je 1/7 naših študentov bila vključena v projekte, ki smo jih na fakulteti pridobili. Pa ne samo to, veliko gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine, od Kitajske pa do Amerike, nas obišče vsako leto, samo v letošnjem letu 70, ki so izvajali številne študijske predmete. Tako da – dobrodošli.

Dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT