Izberi študij na Fakulteti za turistične študije - Turistici

Kako bi odgovorili mladim, ki se želijo vpisati na našo fakulteto? Na Fakulteti za turistične študije - Turistici pravzaprav že dve desetletji udejanjamo vizijo vodilnega izobraževalca na področju turizma. Združujemo ljudi, ki si s strastjo izbirajo področja študija in raziskovanja, ljudi, ki so profesionalni in pri tem stremijo k temu, kar je dobro za vse v našem turizmu. Turizem kritično raziskujemo kot ekonomski in kot družbeni pojav, s čimer prispevamo k družbi znanja, trajnostnega razvoja in – kar je še posebej pomembno – k sožitju kultur. Prav zato smo ponosni član mreže UNESCO fakultet.

Narava študijskega procesa na Fakulteti za turistične študije - Turistici je zasnovana na proučevanju konkretnih in resničnih turističnih izzivov, kar omogoča aplikacijo pridobljenega teoretičnega znanja na praktične primere. Prav tako se študentom nudi veliko priložnosti za sodelovanje pri projektih, na konferencah, poletnih šolah, dogodkih, ki jih organizira naš študentski svet, in ne nazadnje za prakso v turističnem gospodarstvu. Predavatelji zelo radi spodbujajo odprte razprave s študenti, kajti še posebej pomembna so nam mnenja študentov.

Fakulteta ponuja veliko znanja in daje praktične priložnosti, vendar je končni rezultat zaposljivost odraz in rezultat zavzetosti in samoiniciativnosti vsakega študenta posebej. Način študija in interakcija s predavatelji, dobri medsebojni odnosi in mednarodna vpetost fakultete so temelji, ki omogočajo, da se študentje naučijo zrelosti, preudarnosti in vztrajnosti. Cilj Turistice je diplomantka ali diplomant, ki izraža strokovnost, pogum ter optimizem in se ne boji nobenega izziva, temveč drugače – v življenju se veseli novih izzivov.

Dr. Janez Mekinc, dekan UP FTŠ