Izberi študij na Fakulteti za vede o zdravju

Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem izvajamo študijske programe zdravstvene nege, prehranskega svetovanja in aplikativne kineziologije. Za slednjo izvajamo tudi tretjestopenjski študijski program – torej doktorski študij. V okviru prvostopenjskega izobraževanja razvijamo znanja in kompetence, ki študentom dajo vse možnosti za takojšnje vključevanje na trg dela oz. za področja, za katera so se izobraževali. V okviru doktorskega študija poglabljamo znanja in jih razvijamo zlasti v smeri kompetentnosti za potrebe razvojnega in raziskovalnega dela.

Fakulteta razpolaga z dobro infrastrukturo, torej dobro opremljenimi tako predavalnicami, vajalnicami, seminarskimi prostori kot laboratoriji. Zlasti slednji so zelo dobro opremljeni v smislu razvojno-raziskovalne in diagnostične opreme.

Imamo bogato mrežo domačih in mednarodnih partnerjev, tako v smislu kliničnih okolij, strokovnjakov v njih, ki omogočajo praktična usposabljanja, kot tudi gospodarskih partnerjev v Sloveniji in izobraževalnih partnerjev mednarodno. Zlasti slednji so pomembni tudi za poglabljanje, razširjanje znanj študentov in mednarodno izmenjevanje.

Raziskovanje je težišče, na katerem gradimo kot ustanova, v smislu izgradnje novega znanja kot tudi nudenje možnosti za študente in njihovo aktivno vključevanje. To omogoča dodatno poglabljanje kompetenc, znanj in tudi osnovo za mnoge izmenjave v okviru mehanizma ERASMUS.

Pomembna krepkost študijskega programa so izbirni predmeti. Ti so zasnovani tako, da omogočajo prehajanje in izbirnost med študijskimi smermi, in s tem ustvarjamo tudi dobro sinergijo med strokovnjaki, ki jih usposabljamo, in tudi potem dobro popotnico za delo v bodočih delovnih okoljih.

Za tiste, ki pa želijo poleg samih študijskih obveznosti obogatiti tudi svoje siceršnje prostočasno življenje v času študija, so na voljo obštudijske dejavnosti. V okviru teh, bodisi vključevanje v študentski svet, sodelovanje pri študentskih tekmovanjih – eno takšnih je tekmovanje v nujni medicinski pomoči, kjer smo ravno na Fakulteti za vede o zdravju pionirji, bi lahko rekli, v Slovenskem okolju – in pa vključevanje v že omenjene razvojno-raziskovalne in strokovne projekte. Vabljeni.

Dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ