Izberi študij na Pedagoški fakulteti

Na naši Pedagoški fakulteti izobražujemo bodoče vzgojitelje, učitelje, pedagoge, inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in andragoge. Torej izobražujemo za širok spekter pedagoških poklicev in pedagoški poklic je izjemno lep poklic, kajti kot vzgojitelj, kot učitelj imaš možnost videti otroke in posameznike, torej mladostnike tudi, kako rastejo, zorijo, se razvijajo in se učijo. Je pa hkrati to tudi izjemno zahteven poklic, torej ki ga ne more opravljati vsak, tako da jaz mislim, da se za ta študij lahko odločajo tisti, ki imajo res afiniteto do tega področja.

Zakaj pa prav študij tukaj, v naši hiši, na naši fakulteti? Predvsem zaradi tega, ker imamo med profesorji res velike strokovnjake, tudi utemeljitelje področja, svojega področja, torej v slovenskem prostoru. Hkrati pa imamo tudi kar nekaj mladih zelo zainteresiranih asistentov, ki tudi razvijajo to področje naprej. Pomembno je tudi, v luči tega študija in v luči bodočega poklica, da smo povezani s prakso. Zelo dobro sodelujemo z vrtci, šolami in drugimi institucijami.

In kar zaokrožuje vse skupaj, so pa dejansko naši zelo dobri medsebojni odnosi. Mi stremimo k sodelovalnim odnosom, tako med nami, torej med profesorji in asistenti, kot tudi študenti. To se kaže tudi pri našem delu s študenti, kajti ne glede na to, da imamo relativno veliko število študentov, se zavzamemo za vsakega posameznika. Zato vas res lepo vabim, da pridete v našo veliko hišo, tukaj boste dobrodošli in boste z nami skupaj zoreli in doprinesli k naslednjim generacijam.

Dr. Tina Štemberger, prodekanja UP PEF