Karierni dan na Turistici

Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP), ki za univerzo nudi celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanje zaposljivosti diplomantov UP, je v sodelovanju z UP Fakulteto za turistične študije - Turistico 29. marca 2017 organiziral karierni dan.

Karierni dnevi, ki jih vsako leto po vseh članicah organizira KC UP, so namenjeni povezovanju študentov, diplomantov in delodajalcev ter izmenjavi informacij o možnostih zaposlitve, opravljanja študijske prakse in o drugih oblikah sodelovanja. Na dogodku so predstavljene kompetence diplomantov študijskih programov fakultete ter pričakovanja študentov za nadaljnji karierni in osebnostni razvoj.

Na Turistici je bilo dogajanje razporejeno na dva dela. V prvem uvodnem delu je dekan fakultete izr. prof. dr. Janez Mekinc vljudno pozdravil in nagovoril prisotne delodajalce in študente. Poudaril je dosedanje izkušnje in sodelovanje fakultete z delodajalci. Posebej se je razveselil spoznanja, da so med predstavniki prisotnih delodajalcev večinoma diplomanti Turistice, kar je poželo mnogo zanimanja tudi med prisotnimi študenti.

Po uvodnem pozdravu je predstavnik KC UP prevzel besedo in se zahvalil delodajalcem, ki so se odzvali vabilu k udeležbi na kariernem dnevu. Prisotne so bile organizacije, ki sicer delujejo izključno v turizmu, a vsaka v svoji veji, kar je pripomoglo k še večji pestrosti dogodka. Vsaka organizacija je kratko predstavila svoje delovanje in produkte, poudarek pa je seveda bil na povpraševanju po kadrih, ki jih potrebujejo za učinkovito izvajanje delovnih procesov. Te turistične organizacije so bile naslednje:

  • Kempinski Palace Portorož,

  • Turistično združenje Portorož,

  • Turistična agencija Palma,

  • Park Škocjanske jame in

  • Turistična organizacija Koper.


Kot zadnja se je na dogodku predstavila tudi Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem (KUK UP). Njena predstavnica je prisotnim predstavnica ažurne statistične podatke o obisku gostov iz Kitajske v Sloveniji in poudarila pomembnost uporabe storitev, ki jih Konfucijeva učilnica nudi. Po podatkih Statističnega urada RS je v lanskem letu Slovenijo obiskalo več kot 44.000 kitajskih turistov, od tega jih je obalne občine obiskalo skoraj 2800, od tega 2363 samo občino Piran. V primerjavi z letom 2008 je danes v Piranski 10-krat več turistov in ti v povprečju opravijo 1,6 nočitve. Trend rasti števila obiskov je vsekakor vzpodbuden in po mnenju predstavnice Konfucijeve učilnice se bo v naslednjem desetletju še izboljševal.

Sledil je krajši odmor, med katerim je bilo za prisotne delodajalce in študente poskrbljeno s prigrizki in pijačo. V tem času je bil sicer glavni poudarek na neformalnem mreženju med predstavniki organizacij in študenti. Mreženje je namreč, kot poudarjajo tudi na KC UP, eno izmed ključnih sredstev za učinkovit vstop na trg dela.

Študenti in delodajalci so se kasneje mrežili tudi formalno. Po odmoru se je namreč začel še drugi, za študente morda bolj pričakovan del dogodka – informativni zaposlitveni razgovori. Vsi študenti UP so se lahko prijavili na informativni razgovor z enim ali več delodajalci, kar so nekateri tudi s pridom izkoristili. Razgovori so potekali individualno v učilnicah, študenti pa so prostore zapuščali z zadovoljnimi obrazi, saj so pridobili pomembne informacije o zaposlitvah, tako študentskih kot rednih, in informacije glede opravljanja študijske prakse. Poudariti velja, da so nekateri med njimi dobili zaposlitev oziroma študentsko delo že ob prvem informativnem razgovoru na kariernem dnevu.

Kot že omenjeno, se cikel prireditev Karierni dnevi, ki jih organizira KC UP, odvija na vsaki izmed članic UP, karierni dan na Turistici pa je bil prvi v tem poletnem semestru. Za informacije o prihodnjih kariernih dnevih sledite redno objavljanim novicam KC UP na njihovi spletni strani in Facebooku. KC UP poleg kariernih dni organizira in izvaja številne izobraževalne delavnice, obiske delovnih okolij, Karierne zgodbe in poglobljena individualna brezplačna karierna svetovanja.

Karierni center Univerze na Primorskem