KULTURNI BAZAR 2019

4. aprila 2019 se je v Cankarjevem domu v Ljubljani odvijal Kulturni bazar 2019, na katerem so uspešno predstavili tudi projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). V projektu sodeluje 32 konzorcijskih partnerjev, poslovodeči konzorcijski partner pa je Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Več na www.skum.si .

Osrednji dogodek projekta SKUM na Kulturnem bazarju 2019 so poimenovali Okusi umetnosti. Namen je bil ustvariti okolja, ki sama po sebi spodbujajo izražanje ustvarjalnega potenciala v različnih umetniških medijih. Udeleženci delavnic so bili pod vodstvom literata Vanje Pegana, glasbenic Tee Plesničar in Urške Cvetko, gledaliških umetnikov Matije Solceta in Jelene Sitar Cvetko ter kiparke Urše Toman spodbujeni k iskanju izraza v različnih medijih: haikuju, zvoku, sliki, gibu, uprizoritvenih umetnostih. S tovrstnim obujanjem ateljejskega ozračja smo želeli pokazati na pomen vnašanja umetniških principov kreativnosti in sodelovanja v vzgojno-izobraževalno delo. Potekala je tudi projekcija primerov dobrih praks sodelujočih vrtcev in šol v projektu SKUM. Na ogled so bili tudi umetniški dosežki sodelujočih umetnikov, pa tudi izdelki sodelujočih udeležencev v umetniških delavnicah.