Mednarodna konferenca o na študenta osredotočenih pristopih k učenju in poučevanju

Danes je v Portorožu na Fakulteti za turistične študije Turistici Univerze na Primorskem potekala mednarodna konferenca »Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju« pod okriljem Rektorske konference Republike Slovenije, ki združuje štiri slovenske univerze: Univerzo na Primorskem, ki je tudi predsedujoča, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici.

Udeležilo se je je več kot 200 slušateljev, ki so prisluhnili zanimivim plenarnim predavateljem in udeležencem okrogle mize. Razpravljali so o oblikah na študenta osredotočenih pristopov k učenju in poučevanju, ki se v procesu izobraževanja osredotočajo na izvajanje študijskih programov z upoštevanjem individualnih dimenzij v izobraževanje vključenih posameznikov (predznanje, interes, zmožnosti, potrebe itd.).
Foto: Mirella Baruca/UP.

Foto: Mirella Baruca/UP.