Mednarodna konferenca Perspektive internacionalizacije visokega šolstva na UP PEF

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je 29. septembra 2017 v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, Učiteljsko fakulteto – Užice in Pedagoško fakulteto Jagodina Univerze v Kragujevcu organizirala 13. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Perspektive internacionalizacije visokega šolstva.

Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka je bil zagotavljanje izboljšanja internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu, skladno s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 28. julija 2016. Strategija temelji na Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 z vizijo, da bo do leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami.

Na konferenci, ki so se je udeležili visokošolski učitelji in sodelavci z vseh fakultet Univerze na Primorskem, učitelji drugih slovenskih javnih univerz, predstavniki univerz iz Srbije, Hrvaške in Črne Gore ter CMEPIUS, so razpravljali o: 1) sistemskih vidikih, namenih in ciljih internacionalizacije, ki s svojimi priložnostmi lahko vodijo v zagotavljanje višje kakovosti visokega šolstva; 2) značilnostih in prednostih večjezičnega in medkulturnega okolja ter procesa izobraževanja; 3) o prednostih in učinkih različnih oblik mobilnosti; 4) sodobnih pedagoških pristopih v visokošolskem izobraževanju, ki naj bodo odziv na interdisciplinarno delovanje mladih in njihovo stalno povezanost v različnih, tudi virtualnih okoljih; 5) omogočanju kontinuitete razvoja študentov s pozitivnim pripoznanjem njihovih predhodnih znanj in izkušenj; 6)  potrebi individualizirane integracije posameznikov v okolje.

Konferenca je bila priložnost za izmenjavo novih spoznanj, deljenje praks in načrtovanje sprememb na področju internacionalizacije. Prav internacionalizacija je bila prepoznana kot ena izmed priložnosti za dvig kakovosti visokega šolstva, vendar samo v primeru, ko je smiselno in ustrezno načrtovana, organizirana in izpeljana.

Andreja Sopič, UP PEF