MIC 2017 o upravljanju globalnega gospodarstva

V italijanskem mestecu Monastier di Treviso v okolici Benetk je pretekli konec tedna (od 24. do 27. maja 2017) potekala mednarodna znanstvena konferenca MIC 2017 z naslovom Managing the Global Economy (Upravljanje globalnega gospodarstva). Konference se je udeležilo približno 200 udeležencev iz 33 držav, predstavljenih je bilo 167 prispevkov, ki so obravnavali različne vidike upravljanja globalnega gospodarstva.

Pri organizaciji konference so sodelovali Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Moskovska šola ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova (Rusija), Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška), združenje Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) in društvo Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).

Na slovesni otvoritvi je vodja konference dr. Suzana Laporšek pozdravila udeležence, dekan Fakultete za management dr. Matjaž Novak pa je prisotne seznanil z razvojem fakultete, predvsem v zvezi z novim študijskim programom Ekonomija in finance, ki je bil na fakulteti razvit v sodelovanju z Moskovsko šolo ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova in se bo začel izvajati v študijskem letu 2017/2018. Med uvodnimi govorci je bil tudi dr. Ali Kutan iz društva Society for the Study of Emerging Markets, ki je izrazil zadovoljstvo s tem, da so se v njihovi ustanovi odločili sodelovati pri tej uspešni konferenci. Uvodne pozdrave je končal dr. Dean Fantazzini z Moskovske šole ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova, ki je pohvalil rezultate skupnega dela, predvsem prej omenjeni novi magistrski študijski program in seveda konferenco MIC. Izpostavil je posebno temo letošnje konference Izzivi v digitalni ekonomiji, saj procesi na področju ekonomije in managementa v zadnjem času v celoti prehajajo v digitalno obliko.
Uvodni govorniki (od leve proti desni): Dr. Ali Kutan, dr. Dean Fantazzini, dr. Matjaž Novak in dr. Suzana Laporšek. Foto: MIC.

Uvodni govorniki (od leve proti desni): Dr. Ali Kutan, dr. Dean Fantazzini, dr. Matjaž Novak in dr. Suzana Laporšek. Foto: MIC.

Konferenca se je pravzaprav začela z uvodnim predavanjem vabljene gostujoče predavateljice dr. Margherite Pagani s Poslovne šole Emlyon (Emlyon Business School, Lyon, Francija). V svojem predavanju z naslovom Digital Ecosystems and the New Value Creation Logic je poudarila, da digitalizacija zagotovo pripomore k uspešnosti B2C-odnosov, še v večji meri pa morajo podjetja, če želijo biti konkurenčna, izkoristiti digitalno transformacijo v B2B-procesih. Na trgu podjetja zdaj ne nastopajo več sama ali pa morda s svojimi partnerji, temveč jih je skupaj s partnerji treba obravnavati kot ekosisteme. Predstavila je rezultate svoje raziskave, v kateri je proučevala, kakšne so strategije novodobnih platform (kot primer je navedla Google, Uber in Airb&b) v želji po večji konkurenčnosti.
Slavnostna govornica dr. Margherite Pagani s Poslovne šole Emlyon je predavala o digitalizaciji v poslovnem svetu. Foto: MIC.

Slavnostna govornica dr. Margherite Pagani s Poslovne šole Emlyon je predavala o digitalizaciji v poslovnem svetu. Foto: MIC.

Po predavanju slavnostne govornice so sledile predstavitve prispevkov in razprave po sekcijah, ki so bile organizirane v šestih vsebinskih sklopih: Management, Ekonomija, Finance, Digitalna ekonomija, Energija in Turizem.

V petek je bilo na sporedu drugo vabljeno predavanje z naslovom The New Management Paradigm: Impact Value and Resiliency. Slavnostna govornica dr. Jennifer Chirico z Univerze Hawaii Pacific (ZDA) je predavala na temo managementa in trajnostnega razvoja. Uvodoma je predstavila odmik od stare paradigme poslovanja podjetij, ki se je osredotočala le na ekonomski dobiček, k novi paradigmi, ki prinaša dolgoročni dobiček tako v ekonomskem kot okoljskem in družbenem smislu. Ta razvoj v bolj trajnostno družbo je prikazala na primeru ameriške zvezne države Havaji. K sreči je veliko podjetij in držav že spoznalo, da so le kreativni trajnostni poslovni modeli, ki pripomorejo k pozitivnim družbenim učinkom, lahko dolgoročno obstojni in uspešni.
Slavnostna govornica dr. Jennifer Chirico z Univerze Hawaii Pacific (ZDA) je predavala na temo managementa in trajnostnega razvoja. Foto: MIC.

Slavnostna govornica dr. Jennifer Chirico z Univerze Hawaii Pacific (ZDA) je predavala na temo managementa in trajnostnega razvoja. Foto: MIC.

Pred predavanjem in po njem so potekale predstavitve prispevkov in razprave po sekcijah. V okviru petkovega programa konference sta potekali tudi dve delavnici za doktorske študente: How to Publish in Top Business and Economics Journals in Message-Driven Writing: A Technique for Bringing Order to the Creative Process, ki sta ju vodila dr. Štefan Bojnec in Matija Vodopivec s Fakultete za management.
Dr. Štefan Bojnec. Foto: MIC.

Dr. Štefan Bojnec. Foto: MIC.

V zaključnem delu konference je bil organiziran panel urednikov, na katerem je bilo predstavljenih 16 mednarodnih znanstvenih revij, med njimi tudi obe znanstveni reviji Fakultete za management: Managing Global Transitions in Management.

MIC 2017 je tako uspešno zaključen. Organizatorji konference so že v pripravah na MIC 2018, ki se vrača v Slovenijo.