Ministra za visoko šolstvo Madžarske in Slovenije podpirata sodelovanje univerz

Na pobudo njene ekscelence Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS, je povedala: »Gre za eno prvih tovrstnih konferenc, bilateralno povezavo med Slovenijo in Madžarsko na področju visokega šolstva. Tako ena kot druga rektorska konferenca sledita izzivom, ki jih imamo na visokošolskem področju ne le v Sloveniji in na Madžarskem, pač pa tudi v Evropi in svetu. Zato je bilo veliko besed danes namenjenih načinu izvajanja tako bilateralnih dogovorov, tudi na državni ravni, kot novim skupnim potem za dodaten, drugačen razvoj na področju izmenjave študentov, profesorjev, skupnih raziskovalnih programov in projektov, ki jih lahko razvijamo skozi Erasmus+. Danes so se srečali rektorji in prorektorji, ki skušajo odpirati svetove mladim in hkrati poiskati možnosti za nove raziskovalne preboje Slovenije. Če lahko kje stopimo skupaj, je to v regiji Alpe Adria. To je eden tistih korakov, ki jih bomo na MIZŠ še naprej spodbujali.«

Dr. László Palkovics, minister za šolstvo Madžarske, je dejal: »Že pred dvema letoma smo ugotovili, da sta si naša visokošolska sistema zelo sorodna in da bi lahko naše sodelovanje poglobili, saj nas družita podobna zgodovina in kultura ter se soočamo s podobnimi družbenimi vprašanji in težavami. Skoraj istočasno smo uvedli tudi bolonjski študijski sistem. Želim si, da bi udeleženci današnjega srečanja domov odšli z novimi priložnostmi skupnega sodelovanja.«

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, je izpostavil: »Živimo v težkih časih, ki jih moramo skupaj preseči in potrebno bo marsikaj spremeniti, da bomo zmogli preboj. Univerze imamo takšno vlogo v družbi, da ne moremo stati križem rok. Prihajajo nove generacije, t. i. generacije Z, ki so v nenehnem stiku z novimi tehnologijami in če jih z novimi prijemi ne bomo znali navdušiti, da bi se vpisali na naše univerze, bodo odšle drugam ali pa se celo na univerzo sploh ne bodo vpisale. Spremembam se veliko lažje prilagajajo veliki, že utečeni sistemi, zato je za manjše univerze pomembno, da medsebojno sodelujejo, saj le skupaj tvorijo mrežo, ki se lahko kosa tudi z najprestižnejšimi univerzami. Zato je današnje srečanje tako pomembno.«

Prof. József Bódis, rektor Univerze Pecs in predsednik Madžarske rektorske konference, je potrdil pomembnost srečanja: »V današnji politični situaciji v Evropi je tovrstno srečanje nadvse pomembno. Na Madžarskem imamo 20 tisoč tujih študentov, ki predstavljajo pomemben del vseh naših študentov. Njihova prisotnost ni pomembna le s finančnega vidika, pač pa tudi zaradi spoznavanja novih kultur, strpnosti in razumevanja drugih. Najučinkovitejša pot za nadgradnjo medsebojnega sodelovanja so osebni stiki in empirična izkušnja z izmenjavo številnih informacij o naših univerzah. Družijo nas strukturne reforme in internacionalizacija visokošolskega sistema. Zato je današnja priložnost nadvse pomembna tudi za spoznavanje naše sosednje države.«

Peter Bolčič, podžupan Mestne občine Koper, je prisotne pozdravil v imenu Mestne občine Koper. »V čast nam je gostiti tako pomembno srečanje. Skozi stoletja so se v Kopru izobraževali številni učitelji. Danes pa njegovo ekonomijo poganjajo podjetja, kot so Luka Koper, banke, zavarovalnice in številna druga. Koper ni ponosen le na svojo ekonomijo, je mesto z dušo in enim najbolj slikovitih ter privlačnih mestnih jeder v celotni Istri. Je dom tretji slovenski univerzi, Univerzi na Primorskem, katere fakultete s svojimi strokovnjaki dodatno krepijo prednosti naše regije. Naša občina namenja posebno pozornost mladim, saj verjamemo v njihovo sposobnost soočanja z novimi izzivi. Prav tako podpiramo sodelovanje na področju visokega šolstva, saj smo prepričani, da mora lokalna skupnost spodbujati znanje in kompetence. To pa je gotovo najpomembnejša naložba za prihodnost.«
Foto: Alen Ježovnik.

Foto: Alen Ježovnik.

Avdio posnetki izjav

Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS:

[audio mp3="http://upbudi.upr.si/wp-content/uploads/2017/03/Izjava-dr.-Maje-Makovec-Brenčič.mp3"][/audio]

Dr. László Palkovics, minister za izobraževanje in človeške vire Madžarske:

[audio mp3="http://upbudi.upr.si/wp-content/uploads/2017/03/Dr.-László-Palkovics.mp3"][/audio]

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in predsednik Rektorske konference Republike Slovenije:

[audio mp3="http://upbudi.upr.si/wp-content/uploads/2017/03/Prof.-dr.-Dragan-Marušič.mp3"][/audio]

Prof. József Bódis, rektor Univerze Pecs in predsednik Madžarske rektorske konference:

[audio mp3="http://upbudi.upr.si/wp-content/uploads/2017/03/Prof.-József-Bódis.mp3"][/audio]

 

Video posnetek dogodka

https://youtu.be/I28I_fTMOJc

Video: Damjan Muhič.

A KÉT ORSZÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK TOVÁBBI NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉT TÁMOGATJA A SZLOVÉN ÉS A MAGYAR OKTATÁSI TÁRCA

Koper – 2017. március 24.

Őexc. Ksenija Škrilec, Szlovénia budapesti nagykövete kezdeményezésére a Magyar Rektori Konferencia az Univerza na Primorskem egyetemmel együttműködve, amely a Szlovén Köztársaság Rektori Konferenciájának aktuális elnöke, tegnap és ma vedégül látta a két ország különböző egyetemeinek rektorait és a 15 magyar és 4 szlovén egyetem fontos képviselőit.

Ez az két ország rektori konferenciájának első közös találkozója, amelyen a résztvevők összehasonlították a két felsőoktatási rendszert. A találkozón részt vett dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár (EMMI) és dr. Maja Makovec Brenčič, oktatásért, tudományért és sportért felelős szlovén miniszter is .

Dr. Maja Makovec Brenčič, oktatásért, tudományért és sportért felelős miniszter elmondta: „Ez az első ilyen konferencia, amelyen a két ország felsőoktatási képviselői bilaterális keretek között találkoztak. Mind a magyar, mind a szlovén Rektori Konferencia figyelemmel kíséri a különböző hazai, Európai és egyéb oktatási trendeket és kihívásokat. Pont ezért, ma sok figyelmet szenteltünk a bilaterális megállapodások kivitelezésére, valamint további Erasmus+ csereprogramok megvalósításáról egyeztettünk, amelyekben az egyetemisták, a tanárok és kutatók egyaránt részt tudnánk venni. A mai konferencia résztvevői, tehát a rektorok és rektorhelyettesek egyik fő feladata a fiataloknak, valamint a kutatásoknak megfelelő lehetőségeket és áttörést biztosítani. Az Alpok-Adria régióban így fontosnak tartom az együttműködést, és a szlovén oktatási, tudományos és sport minisztériumban mindent elfogunk követni, hogy ez megvalósuljon.”

Dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár (EMMI): „Két éve állapítottuk meg először, hogy a szlovén és a magyar felsőoktatási rendszer nagyon hasonlítanak, bizonyos szintig közös a történelmi hátterünk és kultúránk, hasonló társadalmi kérdések és problémák foglalkoztatják mindkét országot. Majdnem egyidejűleg vezettük be a bolognai rendszert is. Mindezért fontosnak tartom azt, hogy tovább mélyítsük a két ország közötti együttműködést és remélem hogy a résztvevők sok fontos új kapcsolattal térnek majd haza a konferenciáról.

Prof. dr. Dragan Marušič, az Univerza na Primorskem egyetem rektora és a Szlovén Köztársaság Rektori Konferenciájának elnöke elmondta: "Nehéz időket élünk, amelyeket közösen kell átvészelnünk, sokmindenen kell változtatnunk, hogy képesek legyünk az áttörésre. Az egyetemek szerepe a társadalomban nem engedi, hogy karba tett kézzel várjunk. Új generációk jönnek, az úgynevezett Z generáció, akik folyamatosan követik az új technológiákat, és ha nem tudjuk őket újításokkal meggyőzni, hogy iratkozzanak be hozzánk, máshová fognak menni, vagy egyáltalán nem is fognak egyetemre járni. A változásokhoz sokkal jobban alkalmazkodnak a nagy, már bejáratott rendszerek, ezért a kisebb egyetemek számára fontos az együttműködés, hiszen együtt tudnak olyan hálózatot létrehozni, mely vetélkedhet a legelőkelőbb egyetemekkel. Ezért olyan fontos a mai találkozó."

Prof. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és a Magyar Rektori Konferencia elnöke is megerősítette a találkozó jelentőségét: "A mai politikai helyzetben Európában az ilyen jellegű találkozás mindennél fontosabb. Magyarországon jelenleg 20 ezer külföldi hallgató tanul, akik az összhallgatói létszám jelentős részét képzik. Jelenlétük nem csak anyagi szempontból, hanem a kultúrák megismerése, egymás elfogadása és megértése miatt is kiemelten fontos. Az együttműködés továbbfejlesztésének leghatékonyabb módja a személyes kapcsolatok ápolása és az empirikus tapasztalatszerzés az egyetemeinkhez kapcsolódó információcsere által. A strukturális reformok és a felsőoktatás nemzetköziesítése mindannyiunkat érintő közös témák, ezért különösen fontos a mai találkozó, hiszen lehetőséget ad a szomszédos ország felsőoktatási rendszerének megismerésére."

Peter Bolčič, Koper alpolgármestere a város nevében köszöntötte a jelenlévőket. "Nagy megtiszteltetés a városnak, hogy egy ilyen fontos találkozónak adhat otthont. Az évszázadok alatt számos tanár képezte magát Koperben. Ma pedig a város gazdaságát olyan cégek erősítik, mint a Luka Koper, különböző bankok, biztosítók és számos más vállalat. Koper nem csak gazdaságára büszke, hanem a kultúrájára és a város "lelkére" is, amely az egész Isztria egyik legszebb és legvonzóbb belvárosa. Itt működik a harmadik legnagyobb szlovén egyetem, az Univerza na Primorskem, melynek különböző karai és szakemberei tovább erősítik a régiót. Városunk különös figyelmet szentel a fiataloknak, hiszünk abban, hogy képesek szembe nézni az új kihívásokkal. Támogatjuk az együttműködést a felsőoktatás területén is, hiszen meggyőződésünk, hogy a helyi közösségnek buzdítania kell a tudást és a kompetenciák fejlődését. Ez kétség kívül a legfontosabb befektetés a jövőbe."

Foto: Alen Ježovnik (Balról jobbra: Őexc. Ksenija Škrilec, Szlovénia budapesti nagykövete, Peter Bolčič, Koper alpolgármestere, prof. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és a Magyar Rektori Konferencia elnöke, dr. Maja Makovec Brenčič, oktatásért, tudományért és sportért felelős miniszter, Dragan Marušič, az Univerza na Primorskem rektora és a Szlovén Rektori Konferencia elnöke, valamint Őexc. Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország ljubljanai nagykövete).