Na Rogli uspešno izpeljali 8. mednarodno doktorsko šolo iz diskretne matematike

Prvi teden julija je na Rogli potekala 8. Mednarodna doktorska šola iz diskretne matematike, ki jo skupaj organizirata Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Univerza na Primorskem Inštitut Andreja Marušiča (UP IAM).

Na tradicionalno znanstveno srečanje matematikov so se tudi letos prijavili udeleženci z vsega sveta. Glavna predavatelja šole sta bila Colva Roney-Dougal (University of St. Andrews, Združeno kraljestvo) in Gabriel Verret (The University of Auckland, Nova Zelandija), ostali vabljeni predavatelji pa so bili Francesco Belardo (University of Naples Federico II, Italija), Shaofei Du (Capital Normal University, Kitajska), Wilfried Imrich (Montanuniversität Leoben, Avstrija), Arnold Neumaier (University of Vienna, Avstrija), Sanja Rukavina (Univerza na Reki, Hrvaška), Primož Šparl (Univerza v Ljubljani) in Paul Terwilliger (University of Wisconsin–Madison, ZDA).

Udeleženci, med katerimi so bili tako univerzitetni profesorji in raziskovalci kot študenti, so se v idiličnem scenariju Pohorja od 1. do 7. julija udeleževali tako večdnevnih kot tudi posameznih predavanj in vsak je imel tudi možnost spregovoriti o svojem raziskovalnem delu.

Med 55 udeleženci iz 17 držav je bilo tudi letos veliko takih, ki so se poletne šole udeležili že večkrat. »Trudimo se, da se udeleženci počutijo čim boljše. Sproščeno vzdušje je otipljivo v predavalnicah in tudi v različnih družabnih in športnih aktivnostih, katerih cilj je ta, da poglobimo poznanstva.« razloži doc. dr. Ademir Hujdurović, član tako znanstvenega kot organizacijskega odbora, ki si prizadeva za visoko kakovost poletne šole. »Predavatelje skrbno izbiramo, zato so dovolj zanimiva tudi za študente. V teh letih smo gostili predavatelje od vsepovsod, z njimi imamo vzpostavljene stike in mnogi se vračajo na UP FAMNIT – bodisi na obisk bodisi v predavalnico. Na Roglo oziroma v Slovenijo se radi vrnejo čisto vsi. Novi študenti oziroma raziskovalci pa nas sami poiščejo, navadno potem, ko jih navduši kdo od udeležencev… «

Da je renome šole in njenih udeležencev že svetovne razsežnosti je potrdila tudi glavna predavateljica prof. dr. Colva Roney-Dougal z University of S. Andrews: »Ko so me povabili, sem najprej preverila, kdo se je šole udeležil v prejšnjih letih. Zelo sem bila presenečena nad imeni uglednih znanstvenikov, ki so tu predavali, in tudi nad kakovostjo predavanj. Rekla sem si: sem pa nujno moram!«

Tovrstna znanstvena srečanja so zelo pomembna tako za stroko kot za same udeležence, nadaljuje prof. dr. Colva Roney-Dougal:»Gre za pomembne trenutke, ko se sprožijo pogovori in debate znotraj matematične skupnosti ter med študenti in raziskovalci s celega sveta. Utrjujejo se stara poznanstva in nastanejo novi stiki, ki so zelo pomembni za nadaljnja sodelovanja.«

Kot rečeno so udeleženci šole tako raziskovalci kot doktorski študenti, kar predstavlja pomemben trenutek povezovanja med mladimi in bolj izkušenimi matematiki. »Letos je bilo študentov polovica udeležencev. Veliko je tudi takih, ki so še na začetku svoje akademske kariere in zato spodbujamo mlajše, da brez strahu vzpostavijo stike s svojimi starejšimi kolegi.« še dodaja dr. Hujdurović.

V ta namen so se letos študenti prvič potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev, katere avtor je bil José Antonio Montero Aguilar z univerze National Autonomous University of Mexico (naslov: Chiral extensions of regular toroids.)