NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM REDNO SPREMLJAJO DOGAJANJE V POVEZAVI S KORONAVIRUSOM

Z mikrobiologom dr. Gorazdom Pretnarjem smo se pogovarjali o simptomih in o hitrosti širjenja koronavirusa, katere skupine so rizične pri okužbi s tem virusom in o preventivnih ukrepih.

Foto: Šimen Zupančič, Revija Zarja

Na Univerzi na Primorskem redno spremljajo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost se na univerzi še naprej izvaja v polnem obsegu, kakor tudi potovanja iz in v tujino ter siceršnje sodelovanje z njihovimi partnerji. Študentom in zaposlenim, ki so v tujini, zaenkrat svetujejo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi. Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev s strani partnerskih institucij (npr. zaprtje univerze, zamik semestra, omejitev obiskov itn.) in jih zato štejejo za višjo silo.

Študentom in zaposlenim svetujejo: da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri čemer so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja); si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije; spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih; če se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in Ministrstva za zunanje zadeve.

Ob tem naprošajo vse študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na univerzo, dokler se povsem ne pozdravijo. Hkrati zagotavljajo, da bodo spoštovali tudi morebitne osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki, ki bi se počutili ogroženi (koriščenje dopusta ali ur, delo od doma, kjer je to mogoče, nošenje osebne zaščite, uvrstitev v rizično skupino ipd.).