NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Socialna pedagogika - nov študij, ki študenta ne pusti ravnodušnega in poteka v prijetnem vzdušju, dobrih in konstruktivnih odnosih.

S študijskim letom 2020/2021 je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem na podlagi povpraševanja na trgu razpisala nov akreditiran tri letni dodiplomski študijski program Socialna pedagogika. Program predstavlja ustrezno sinergijo med prakso in teorijo, izvaja se v zanimivih okoljih, pretežno nekonvencionalno in projektno, z inovativnimi pristopi. Izvajalci prihajajo iz prakse, zato tudi teorijo in posledično vaje poskušajo narediti čim bolj uporabno. Vsekakor je prvostopenjski študij pomemben gradnik za vpis na drugo stopnjo, po kateri imajo diplomanti odprta vrata v mnogotere prakse - od vzgojnih zavodov, stanovanjskih skupin, strokovnih centrov, mladinskih stanovanj, mobilne službe, osnovnih šol, vrtcev, zaporov, preventivnih programov, nevladnih organizacij, domov za starejše, dijaških domov in podobno.

Tri prednosti študija na študijskem programu Socialna pedagogika:

  • zaposljivost v zanimivih, dinamičnih delovnih mestih;
  •  osebni odnosi, kjer ima vsak svoje ime, podporo, ne pa številk;
  •  z glavo, srcem in rokami (doživetje, izkušnja, spoznanje).
Študentje mag. štud. prog. Socialna pedagogika – študij nekoliko drugače.

Študentje mag. štud. prog. Socialna pedagogika – študij nekoliko drugače.

Študij je usmerjen v teoretska znanja, hkrati pa v delo na sebi in v skupinah. Ob tem študentje sodelujejo v različnih doživljajskih, preventivnih, podpornih in inovativnih projektih, kjer se dodatno izpopolnjujejo.

 

Študentje mag. štud. prog. Socialna pedagogika – delavnica cirkuške pedagogike.

Študentje mag. štud. prog. Socialna pedagogika – delavnica cirkuške pedagogike.