Oskrba z vodo v slovenski Istri

6. decembra so ob svoji 15-letnici na Oddelku za geografijo UP FHŠ v okviru Geografskih večerov izvedli okroglo mizo z naslovom Oskrba z vodo v slovenski Istri. Na okrogli mizi, ki jo je povezovala dr. Valentina Brečko Grubar z Oddelka za geografijo UP FHŠ, so sodelovali Zdravko Hočevar, direktor Rižanskega vodovoda Koper, Sara Milenkovski, predstavnica iz Rižanskega vodovoda Koper, Irena Vrhovnik s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, izpostave Koper, Alenka Koželj iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, dr. Nataša Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in dr. Gregor Kovačič z Oddelka za geografijo UP FHŠ.
Razpravljavci. Foto: Oddelek za geografijo UP FHŠ.

Razpravljavci. Foto: Oddelek za geografijo UP FHŠ.

Po uvodni predstavitvi razvoja oskrbe s pitno vodo in težav z zagotavljanjem potrebnih količin vode so udeleženci osvetlili problematiko, vezano na posebnosti kraških podzemnih voda in dostopnost do vodnih virov v slovenski Istri, težave z zagotavljanjem vode za potrebe kmetijstva, predstavili neuresničene pretekle projekte in načrte za zagotavljanje zadostnih količin vode zlasti v poletnih mesecih, ko so potrebe v slovenski Istri zelo velike.
Slušatelji. Foto: Oddelek za geografijo UP FHŠ.

Slušatelji. Foto: Oddelek za geografijo UP FHŠ.

Nam in tudi javnosti so bili manj poznani načrti za razsoljevanje morske vode, ki se postopoma uresničujejo, ker ni volje za zagotovitev skupnega vodnega vira za Kras in Istro z zadrževalnikom Padež. Po mnenju vseh sodelujočih bi bila ta rešitev zagotovo najboljša. Poleg količine vode smo se dotaknili tudi njene kakovosti, problematike varovanja in ogroženosti Rižane kot strateško pomembnega vira pitne vode tudi v prihodnje. Odličen obisk je dokaz, da je tematika še kako pomembna za regijo.

Dr. Valentina Brečko Grubar, UP FHŠ