Potrjen nov mandat direktorju UP IAM, izr. prof. dr. Vitu Vitrihu

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je preteklo sredo, 22. novembra 2017, na predlog Znanstvenega sveta Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), ki je potrdil rezultat volitev za direktorja 7. novembra 2017, izdal sklep in imenoval za direktorja UP IAM izr. prof. dr. Vita Vitriha, dosedanjega direktorja inštituta. Direktor nov štiriletni mandat nastopi s 14. decembrom 2017.

Vito Vitrih se je po končani Gimnaziji Ravne na Koroškem odločil za študij uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je končal tudi podiplomski študij. Leta 2010 je pod mentorstvom prof. dr. Jerneja Kozaka in somentorstvom izr. prof. dr. Emila Žagarja doktoriral z disertacijo Korektni interpolacijski problemi v prostorih polinomov več spremenljivk.

Na Univerzi na Primorskem se je zaposlil leta 2005 kot mladi raziskovalec na oddelku za matematiko in računalništvo na Pedagoški fakulteti, kolektivu UP IAM (takrat še UP PINT) pa se je kot mladi raziskovalec pridružil leta 2007. Spomladi 2012 je postal predstojnik Oddelka za matematiko UP IAM, decembra 2012 pa je bil imenovan za direktorja UP IAM. Izr. prof. dr. Vito Vitrih je kot visokošolski učitelj in znanstveni sodelavec zaposlen tudi na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Na raziskovalnem področju se ukvarja s problemi, ki sodijo v numerično analizo in CAGD (Computer Aided Geometric Design). Zanimajo ga predvsem polinomska interpolacija v več spremenljivkah, geometrijska interpolacija, interpolacija s krivuljami s pitagorejskim hodografom in aproksimacija s ploskvami. Raziskovalne dosežke je predstavil na številnih mednarodnih konferencah in na raziskovalnih seminarjih na univerzah doma in v tujini.