Povezovanje učnega okolja z umetnostjo

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem se že vrsto let udejstvuje tudi na umetniškem področju. Poleg dogodkov in študijskih programov, ki jih organizira in razvija, se udeležuje konferenc s tega področja. Tako se je v septembru in oktobru veliko razpravljalo o povezovanju učnega okolja z umetnostjo.

Umetnost, šport in dediščina


25. septembra je v Ljubljani potekal nacionalni strokovni posvet »Umetnost, šport in dediščina« v organizaciji Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ), Ministrstva za kulturo RS (MK), Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), Fakultete za šport Univerze v Ljubljani (UL FSP) in Zavoda EN-KNAP.

Na njem je dr. Vesna Geršak, predavateljica s področja plesnega izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF), s kolegi s Fakultete za elektrotehniko (UL FE) in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani predstavila rezultate raziskav o ustvarjalnem gibu za različna področja otrokovega razvoja. Raziskavo so izvedli v študijskem letu 2015/16 na več osnovnih šolah.

Pri učencih drugega razreda so pri urah matematike (geometrije) ugotavljali, kako se uporaba ustvarjalnega giba pri obravnavi učne snovi povezuje z različnimi področji delovanja učencev: z učnim, socialnim, čustvenim področjem, z ustvarjalnostjo in telesno aktivnostjo. Ugotovili so, da je ustvarjalni gib pomemben, saj omogoča aktiven pristop k učenju, pri katerem otroci in mladostniki z gibanjem izražajo in oblikujejo različne učno-vzgojne vsebine, ter omogoča integracijo umetnosti in gibanja v učni proces.

Povzetki drugih vsebin strokovnega posveta so dostopni na tukaj.
Delavnica na Mednarodni konferenci plesne pedagogike. Foto: Tomaž Črnej.

Delavnica na Mednarodni konferenci plesne pedagogike. Foto: Tomaž Črnej.

Hodim, plešem, sem


Gibanje je ples, s katerim otroci tudi spoznavajo in občutijo lastno leto. Te umetnosti je v slovenskih šolah in vrtcih premalo, so bile poglavitne ugotovitve s 3. Mednarodne konference plesne pedagogike »Hodim, plešem, sem«, ki jo je v sodelovanju s pedagoškima fakultetama v Kopru in Ljubljani med 6. in 8. oktobrom organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

Namen konference je bil spodbuditi večje vključevanje plesa v izobraževalni proces, in sicer s povezovanjem plesne umetnosti in procesa vzgoje ter z izobraževanjem akterjev na področju vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas. Predavanja in delavnice na konferenci so bile namenjene vzgojiteljem, osnovno- in srednješolskim učiteljem, učiteljem plesa, profesionalnim plesalcem in koreografom, plesnim terapevtom, študentom umetniških in pedagoških fakultet, teoretikom in raziskovalcem s področja pedagogike in psihologije zrt številnim drugim, ki so se na konferenci aktivno seznanili s področjem plesne pedagogike in ustvarjalnega giba.
Dr. Vesna Geršak na Mednarodni konferenci plesne pedagogike. Foto: Tomaž Črnej.

Dr. Vesna Geršak na Mednarodni konferenci plesne pedagogike. Foto: Tomaž Črnej.

Vsebine so jim podali priznani tuji strokovnjaki Susan Griss (ZDA), Franca Zagatti in Davide Casiraghi (Italija), Pol Coussement (Belgija) in skupina Kliker performing arts collective s Hrvaške ter slovenski strokovnjaki prof. dr. Robi Kroflič, doc. dr. Tina Bregant, Tina Dobaj, Neva Kralj, Rosana Horvat, Špela Medved, Mojca Kasjak, Daša Grgič, Eka Vogelnik in dr. Vesna Geršak z UP PEF.

Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje


16. in 17. oktobra pa je v Portorožu potekalo 23. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, ki ga je organizirala Šola za ravnatelje pod okriljem MIZŠ. Tema letošnjega srečanja se je navezovala na vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje, v okviru katere sta imeli dr. Vesna Geršak in izr. prof. Jelena Sitar Cvetko z UP PEF plenarno predavanje o ustvarjanju spodbudnega učnega okolja z umetnostjo.

Dr. Vesna Geršak in izr. prof. Jelena Sitar Cvetko na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcevDr. Vesna Geršak in izr. prof. Jelena Sitar Cvetko na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev. Foto: UP PEF.

Andreja Sopič, UP PEF