Predstavitev aktivnosti SIO in podpornega okolja UIP

UIP v sodelovanju z Agencijo SPIRIT organizira predstavitev aktivnosti SIO in podpornega okolja UIP za študente UP FHŠ v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 10.00 v predavalnici Levant 1 UP FHŠ.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) v sodelovanju z Agencijo SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja (SIO) v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018–2019« organizira promocijsko-motivacijski dogodek za študente Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem na temo promocije podjetništva med mladimi, aktualnih dogodkov in natečajev ter drugih podpornih storitev UIP.

Program dogodka je usmerjen v predstavitev tekočih aktivnosti UIP, predstavitev dobrih praks in ozaveščanje o programu »SIO 2018–2019. Na dogodku bodo podane informacije o dogodkih kot tudi program aktivnosti UIP s poudarkom na razvoju lastnih podjetniških idej preko udeležbe na odprtih natečajih in aktivnosti na natečajih v 2018. Poudarek bo tudi na metodah podjetniškega načrtovanja, kot je model Canvas.

Program:

  • 10.00–11.00: Predstavitev programa SIO 2018–2019 in podpornega podjetniškega okolja UIP Univerzitetnega inkubatorja Primorske in Agencije SPIRIT, Dorijan Maršič in mag. Andrej Medved.

  • 11.00–12.00: Predstavitev metode podjetniškega modeliranja Canvas, mag. Andrej Medved. Delo v skupinah, izdelava lastnega modela.


Več informacij: info@uip.si.